Hvis du oplever problemer i forbindelse med brug af denne webside, bedes du ringe til os på +45 35 15 40 55 eller se nærmere oplysninger i FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Information om behandling af data

I henhold til EU-forordningen nr. 679/2016 (i det følgende benævnt "Privatlivspolitik"), information relateret til behandling af personlige data fra brugere, der rejser under COVID-19 (Coronavirus)-pandemien, gives nedenfor.
 

1) DATACONTROLLER

Controller af personoplysninger er FlixMobility GmbH (i det følgende benævnt "FlixBus") med hjemsted i Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, repræsenteret af administrerende direktører André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert. (i det følgende benævnt "controller").

Du kan kontakte controlleren på følgende e-mail-adresse: servizioclienti@flixbus.it.

I medfør af art. 37 i Privatlivspolitikken har FlixBus udnævnt en ansvarlig for databeskyttelse (Data Protection Officer - “DPO”), der kan nås på følgende e-mail-adresse: data.protection@flixbus.com; adresse: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Germany.
 

2) TYPER AF BEHANDLET DATA

I overensstemmelse med de formål og tilstande, der er beskrevet i den nuværende politik, henviser behandlet data til:

2.1 Oplysninger, som passagererne leverer via den selvcertificering, der er udfyldt ved køb af FlixBus-billetter, behandles under henvisning til følgende aspekter:

a) Passagerer er ikke inficeret med COVID-19, og de er heller ikke blevet forpligtet til en obligatorisk periode med karantæne bestående af mindst 14 dage;

b) Passagerer føler ikke symptomer, der er relateret til COVID-19, såsom en kropstemperatur højere end 37,5°C, hoste eller forkølelse, og de har ikke haft kontakt med personer inficeret med COVID-19 i løbet af de sidste 14 dage;

c) Passagerer forpligter sig til at opgive rejsen og informere den ansvarlige sundhedsmyndighed, hvis et af de ovennævnte symptomer dukker op inden afrejse eller inden for otte dage siden deres ankomst til destinationen.

2.2 i tilfælde af ordrer med to eller flere billetter udfyldes oplysninger fra passagerer via selvcertificering, når de køber billetten, og mens de bruger billetten til at rejse med FlixBus, med henvisning til følgende: hvis passagerer bor i samme opholdssted eller er pårørende, eller hvis de har et stabilt interpersonligt forhold (samme eksempel: ægtefæller, samboer, slægtninge, der ikke er samboer, men som hænger ud med jævne mellemrum; folk uden slægtskab, men hænger ud på de samme steder eller deler sociale livsvaner).
 

3) FORMÅL MED DATABEHANDLING

Personoplysninger behandles med det eneste formål at forhindre COVID-19-infektion i overensstemmelse med retningslinjerne for kundeoplysninger og de organisatoriske procedurer, der skal indeholde spredningen af COVID-19 med hensyn til offentlig transport, jf. bilag 2 til ministerdekretet af 14. juli 2020 og bilag 15 til ministerdekretet af 7. august 2020.

Retsgrundlaget for behandlingen findes derfor:

  • af hensyn til den offentlige interesse med hensyn til folkesundhed, dvs. beskyttelse mod alvorlige sundhedsmæssige trusler, der muligvis krydser grænser.

  • i gennemførelsen af sikkerhedsprotokoller, der sigter mod at forhindre infektion i henhold til bilag 2 til ministerdekretet af 14. juli 2020 og bilag 15 til ministerdekretet af 7. august 2020.

  • med det formål at konstatere, udøve eller forsvare en ret ved en domstol eller når retslige myndigheder udøver deres retslige funktioner (dette er det juridiske grundlag for datalagring 60 dage efter undtagelsestilstanden).

4) FREMGIVELSE AF DATA OG KONSEKVENSER FOR POTENTIEL NÆGTELSE

Levering af data er en obligatorisk forudsætning for at rejse med FlixBus. Nægtelse af at give sine data forhindrer brugere i at få adgang til virksomhedens busser.
 

5) BEHANDLINGSMODUS

Data behandles udelukkende af virksomheden, der handler i overensstemmelse med specifikke instruktioner leveret i overensstemmelse med behandlingsformål og -tilstande.

Virksomheden behandler data i henhold til principperne om lovlighed, ærlighed, gennemsigtighed, nøjagtighed, integritet og ikke overskydende, relevans og nødvendighed i relation til de opfyldte formål, der giver beskyttelse af dit privatliv og rettigheder.
 

6) BEHANDLINGSTID

Oplysningerne nævnt i stk. 2 af den nuværende politik gemmes ikke på FlixBus' servere, men de vil tælle som et krav for køb af FlixBus-billetter indtil den dato, der er nævnt i Bilag 2 til ministerdekretet af 14. juli 2020 og bilag 15 til ministerdekretet af 7. august 2020.
 

7) DATAKOMMUNIKATION

Personlige data spredes ikke, og de vil heller ikke blive videregivet til tredjepart, medmindre dette kræves af specifikke juridiske dispositioner (f.eks. anmodninger fra sundhedsmyndighederne).
 

8) RETTIGHEDER FOR INTERESSEREDE PARTER

I medfør af art. 13 i privatlivspolitikken, vil du når som helst kunne:

a) Gøre krav på adgang til dine personlige data såvel som deres ændring eller sletning eller begrænsning af deres behandling.

b) Modstille dig behandlingen af dine personlige data.

c) Udøve retten til overførsel af dine data.

d) Trække dit samtykke tilbage til enhver tid uden at dette påvirker lovligheden af tidligere behandling.

Ovennævnte rettigheder kan udøves uden formaliteter ved at kontakte datacontrolleren på følgende adresser: via e-mail: data.protection@flixbus.com ; via mail: FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munich, Germany.