§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Vilkår og betingelser

Dato: 01.03.2018

1 Anvendelsesområde

Disse generelle forretningsvilkår og betingelser for befordring gælder for reservation af rejser og befordring af passagerer inden for FlixBus’ busnetværk. Køretøjerne anvendes til passagerbefordring.

2 Aftalepart

2.1 Aftalepart ved reservation af rejser:

Aftaleparten i forbindelse med reservation af rejser (billetsalgssteder) og brug af online-portalerne er FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, i det følgende kaldet FlixMobility.

2.2 Kontrahent for passagerbefordring med bus

Aftaleparten i forbindelse med den respektive transportaftale er det busselskab, som fremgår under reservationen. Busselskaberne er indehaver af de respektive koncessioner på ruten. Det følger, at aftaleparterne for passagerbefordring enten er FlixCompanies (2.2.1) eller samarbejdspartnere (2.2.2).

Busselskabet har ikke krav på befordring i særlige busser, hvor direkte befordring skal finde sted gennem et samarbejdende selskab indsat i driften af et af busselskaberne.

2.2.1 FlixCompanies omfatter følgende:

 • FlixBus B.V.
 • FlixBus CEE South d.o.o.
 • FlixBus CZ
 • FlixBus DACH GmbH
 • FlixBus Danmark ApS
 • FlixBus France SARL
 • FlixBus Hungary Kft.
 • FlixBus Inc.
 • FlixBus Italia S.r.l.
 • FlixBus North GmbH CEE
 • FlixBus Polska Sp. z.o.o.
 • FlixBus RO SRL
 • FlixBus RS d.o.o.
 • FlixBus Sverige AB
 • FlixMobility GmbH
 • Rodbillet ApS

Hvis busselskaberne er FlixCompanies, gælder følgende vilkår og betingelser også for disse.

2.2.2 Samarbejdspartnerne er som følger:

Hvis busselskaberne er samarbejdspartnere, gælder kun deres egne vilkår og betingelser for disse. Det er muligt at tilgå disse dokumenter på ovennævnte samarbejdspartneres hjemmeside. Vi henleder opmærksomheden på, at disse eventuelt kun er tilgængelige på engelsk.

Samarbejdspartnerne forestår ikke passagerbefordring i FlixBus’ navn, bortset fra rute 96 Wien - Graz og rute X96 Wien lufthavn - Graz, som betjenes af Dr. Richard Linien & Co KG.

2.3 Kontrahent for passagerbefordring med tog

Aftaleparten i forbindelse med den respektive transportaftale er det busselskab, som fremgår under reservationen.

3 Ret til befordring

3.1 Retten til befordring foreligger, hvis der er indgået en befordringsaftale og at der i det omfang foreligger en forpligtelse til befordring i henhold til bestemmelserne i loven om personbefordring (Personenbeförderungsgesetz, PBefG). Dette hører ind under bestemmelserne i bekendtgørelsen vedrørende generelle betingelser for befordring med sporvogn og bus, samt planlagte rejser med motorkøretøjer (VO-ABB). For forbindelserne, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder, foreligger befordringsretten, hvis der er indgået en befordringsaftale og i det omfang, der foreligger en forpligtelse til befordring i overensstemmelse med bestemmelserne i den polske civile retsplejelov og den polske transportlov. § 3.1 gælder ikke for dette anvendelsesområde.

3.2 Reservationsbekræftelsen (se pkt. 5.1) berettiger passageren til en rejse mellem afgangsstedet og den destination, der fremgår af billetten. Senere ombordstigning eller tidligere udstigning er ikke tilladt som følge af lovens forskrifter.

3.3 Hvis reservationer foretages ombord på køretøjet, foreligger forpligtelsen til befordring alene, hvis der er en ledig siddeplads under hele rejsen.

3.4 I tilfælde af anmodning om stop foreligger forpligtelsen til befordring alene, hvis rejsen er bestilt fra eller til dette stop inden for den tilhørende forhåndsreservations deadline. Anmodning om stop er som sådan markeret på de respektive køreplaner og tidsfristerne for de tilhørende forhåndsreservationer fremgår af de pågældende køreplaner.

4 Kommerciel brug af webportalen

4.1 Prissammenligningssider kan indgås efter skriftlig aftale med FlixMobility, hvorved FlixMobility godkender modtagelse, behandling og offentliggørelse af FlixMobilitys priser og køreplaner.

4.2 Det er ikke tilladt at benytte FlixMobilitys webportaler til ikke-personlige eller kommercielle formål. Brug af automatiserede systemer til udtræk af data fra denne hjemmeside til kommercielt formål ("screen scraping") er ikke tilladt. FlixMobility forbeholder sig retten til at gribe ind i tilfælde af eventuel tilsidesættelse heraf.

5 Billetter og transportomkostninger

5.1 De beregnede transportomkostninger skal betales mod befordring, hvor FlixMobility udsteder billetter til dette formål. Reservationsbekræftelsen, enten printet ud eller vist i elektronisk format (PDF-fil) og gyldig officiel billedlegitimation, anses for at udgøre en gældende billet. Hvis der er foretaget reservation ombord på køretøjet, vil håndskreven eller printet kvittering både udgøre kvittering for købet samt være en gyldig reservationsbekræftelse. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse. Forbindelser med skift (forbindelsesrejser) anses for én rejse. Passagerens fornavn og efternavn og evt. fødselsdato skal opgives i forbindelse med reservationen. Passagerens navn sammenlignes med reservationslisten, som vises på chaufførens eller stationspersonalets mobiltelefon. På baggrund af den aktuelle reservationssituation kan det ses, om der er krav på befordring, og dette skal helst ske ved at scanne billetten. Billetter købt til forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder, betragtes som en faktura som defineret i den polske momslov.

5.2 Passageren er forpligtet til at foretage en reservation inden afgang, da adgang til passagerkabinen i bussen alene er tilladt med en gyldig reservationsbekræftelse.

5.2.1 Rejser kan reserveres online, på webportalerne, via mobile smartphone-apps til FlixMobility, via telefonen, på partnerbureauer, ombord på busserne (til almindelig takst) og på visse bemandede busstationer. Reservation ombord på busserne er alene muligt, hvis der er ledige siddepladser til hele rejsen. Som følge heraf anbefales forhåndskøb (online, via app eller bureau), så man sikrer sig en plads på afgangen. Alle forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder, kan ikke sælges om bord på køretøjer.

5.2.2 Reservationsbekræftelsen (ordreoplysninger) bliver gemt, og kan hentes på hjemmesiden og sendes til passageren via e-mail efter ønske.

5.2.3 Enhver passager, som er i besiddelse af en gyldig billet, er berettiget til en siddeplads. Rejsende med børn og personer med reduceret mobilet prioriteres ved valg af plads, hvis det er relevant.

5.3 Online køb af billet:

5.3.1 Fremvisning af produkter i netbutikken, som er tilgængelige via internettet og smartphone-app, udgør ikke et juridisk bindende tilbud men et ikke-bindende netkatalog, som opfordrer potentielle passagerer til at afgive ordrer. Ved at klikke på knappen "Reservér"/"Betal" lægges en bindende ordre på varerne i kurven. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse og forbindelser med skift (forbindelsesrejser) anses for værende én rejse. Bekræftelse på modtagelse af ordren udstedes med det samme ved afgivelse i form af en automatisk e-mail-bekræftelse og befordringsaftalen anses ikke for at være indgået, før end FlixMobility har modtaget ordren ved at bekræfte modtagelse af en ordre. Denne bekræftelse af en modtaget ordre udstedes enten i form af en automatisk e-mail-bekræftelse eller for sig selv på et senere tidspunkt.

5.3.2 Ved eksisterende teknologi forstås, at det ikke kan garanteres, at datakommunikation via internettet er fejlfri og/eller konstant tilgængelig. Det er ikke muligt at udvikle og betjene computerprogrammer (software) og databehandlingssystemer (hardware), som er helt uden fejl, og som udelukker alle uforudsigelige faktorer, som måtte opstå i forbindelse med mediet 'internet'. Som følge heraf fraskriver FlixMobility sig enhver form for garanti for konstant, uafbrudt tilgang til FlixMobilitys hjemmeside og tekniske systemer. Internettets tekniske egenskaber betyder, at specifikt garanti for reservationsmuligheder via internettet fraskrives. Der opnås ingen ret til besparelser eller prisnedsættelser i tilfælde af, at systemet, som følge af tekniske problemer, først er tilgængeligt igen på et senere tidspunkt (f.eks. senere salgsperiode).

5.3.3 Det skal bemærket, at lovens bestemmelser vedrørende fortrydelsesret ved fjernsalg ikke gælder for befordringsaftaler, som er indgået via nettet, hvad angår fjernsalg, og i tilfælde heraf er operatøren forpligtet, ved indgåelse af aftalen, til at udføre tjenesten på et bestemt tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat tidsperiode. Dette er i modsætning til postordreforretning på nettet. Vores vilkår og betingelser om fortrydelsesret forbliver uændrede af ovennævnte.

5.4 Bemandede billetsalgssteder:

Salgskontorer, billetkontorer og kundeserviceafdelingen hos FlixCompanies kan alle foretage din booking eller annullere et bureaugebyr.

5.5 Befordringsafgifter:

5.5.1 Der opnås ikke ret til at reservere alle priskategorier eller prisgrupper i forbindelse med særlige former for reservation. Særligt rabatpriser og kampagnepriser kan kun delvist opnås online.

5.5.2 Befordringsafgiften gælder kun for transport af personer. Andre servicer og ydelser som f.eks. reservation og befordring af cykler, ekstra bagage eller særlig bagage faktureres separat.

5.5.3 Særlige reservationsbetingelser gælder for reducerede billetpriser. Bekendtgørelse af billetprisbetingelserne for de enkelte ruter er afgørende i denne henseende.

5.5.4 Ved rejser inden for Danmarks grænser kan studerende, børn og pensionister opnå billigere priser end de normale priser. Det bedes bemærkes, at hvis du vælger at reservere og rejse til nedsat pris, vil chaufføren bede dig om at se gyldig legitimation ved ombordstigning. Vær opmærksom på, at billetter, som er bestilt til børn, studerende og pensionister, kun er gyldige mod forevisning af legitimation. Hvis gyldig legitimation ikke kan forevises til chaufføren, er rabatbilletten ikke gyldig, og der kræves en ny billet til normalpris for ombordstigning på bussen. 
Danske værnepligtige kan rejse gratis ved at fremvise den relevante dokumentation og bevis på aktiv værnepligt. En pladsreservation er nødvendig, og reservationen skal udføres via service@flixbus.dk.

5.5.5 For rejser i Polen er der lovmæssige rabatter, der er tildelt berettigede personer i henhold til den polske lov om rettigheder til befordring med rabat på offentlig transport eller andre bestemmelser. Prisen i dette tilfælde beregnes på grundlag af den lovpligtige rabat og den pris, der er angivet på prislisten, der på nuværende tidspunkt gælder for den givne rute. Passageren er forpligtet til at fremvise et gyldigt dokument, der bekræfter rettighederne til rabat, inden vedkommende stiger ind i bussen. Oplysninger om lovmæssige rabatter og gyldige dokumenter til bekræftelse af berettigelsen findes her: https://www.flixbus.dk/selskabet/priser/rabatter

6  Betaling og kuponer

6.1 Der kan anvendes forskellige betalingsmetoder til at betale for billetter afhængigt af reservationsformen:

 • Online: PayPal, betalingsservice, kreditkort (Mastercard/Visa/Amex), straksoverførsel, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay. Ved alle reservationer forbeholder vi os retten til at afvise bestemte betalingstyper og henvise kunderne til andre betalingstyper.
 • Ombord på busserne: Her skal der betales kontant. OBS! I Sverige accepteres kun betaling med kort ombord på busserne (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan du også købe din billet hos chaufføren med mobile NFC-baserede betalingssystemer (f.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).
 • På partnerbureauer: Kontant, om muligt: EC kort, kreditkort (Mastercard/Visa)
 • På busstationer: Kontant, om muligt: EC kort, kreditkort (Mastercard/Visa)
 • Pr. telefon: Kreditkort (Mastercard/Visa/Amex), samt på regning for kunder bosiddende i Tyskland.
6.2 Kreditkortkøb:

6.2.1 Ved kreditkortkøb debiteres kundens konto, når reservationen er foretaget. Når kunderne foretager betaling via et kreditkort, giver de på reservationstidspunktet deres pengeinstitut besked på at oplyse FlixMobility eller en af deres bemyndigede tredjeparter om kundens fulde navn og adresse i tilfælde af tilbageførelse af en betaling, for at give FlixMobility tilladelse til at gøre kravene gældende mod vedkommende.

6.2.2 Passagererne er forpligtet til at betale påløbne bankgebyrer ved tilbageførsel af en betaling i forbindelse med en kreditkortbetaling og afbestillingsgebyrer eller reservationsændringsgebyrer kan desuden påløbe. Passagererne skal have mulighed for at dokumentere, at beløbet er tilbageført med fradrag af eller uden omkostninger. Ved tilbageførsel af posteringer kan kunderne være udelukket fra at foretage kreditkortbetalinger midlertidigt eller permanent.

6.2.3 Ved fremsendelse af rykkerskrivelser fra FlixMobility uden held, overgår kravene til en ekstern serviceudbyder til videre foranstaltning. FlixMobility kan videregive alle personoplysninger på debitor til denne eksterne serviceudbyder til dette formål.

6.3 Modregning og tilbageholdelsesret:

6.3.1 Kunderne er alene berettiget til modregning, hvis deres modkrav er lovligt anlagt, ubestridt eller anerkendt af os. Desuden har de alene tilbageholdelsesret, hvis og i den udstrækning at deres modkrav bygger på det samme aftaleforhold.

6.3.2 Hvis kunderne ikke har opfyldt deres betalingsforpligtelser, forfalder alle eksisterende krav vedrørende samme aftaleforhold straks til betaling.

6.3.3 § 6.3.1. og 6.3.2 gælder ikke for forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder.

6.4 Betalingsgebyrer:

6.4.1 Den samlede billetpris, som fremgår af netbutikken, er inklusiv eventuelle betalingsgebyrer, som opkræves af tredjepartsudbydere af den betalingsmetode, du har valgt, og som du skal betale samt lovpligtig moms.

6.4.2 For kunder, som vælger en betalingsmetode belagt med afgifter, opkræves et gebyr på 2,1% (ekskl. moms) af det samlede beløb i kurven. I hvert enkelt land findes der mindst en gratis og almindelig betalingsmetode.

6.5 Priskampagner

6.5.1 De priskampagner, der afvikles af FlixMobility GmbH inden for rammerne af markedsføringsaktiviteter og køb af reducerede billetter, er begrænset til 3 billetter pr. person. Hvis en person køber mere end 3 billetter fra samme priskampagne, kan FlixMobility GmbH annullere alle bookinger, der overstiger de første 3 billetter. Denne regel kan fraviges inden for rammerne af specialkampagner.

6.5.2 Kommerciel brug og især videresalg af billetter er ikke tilladt og vil blive sanktioneret af FlixBus Danmark ApS ved hjælp af blokering af billetter og/eller krav om erstatning.

6.5.3 I tilfælde af svig, forsøg på bedrageri eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overførsel af billetter, forbeholder  FlixMobility GmbH sig ret til at lukke den pågældende kundekonto og/eller kræve en alternativ betalingsmetode og/eller suspendere billetterne. FlixMobility GmbH vil ikke imødekomme eventuelle krav om at godkende eller indløse den billet, det drejer sig om.

6.5.4 I tilfælde af svig, forsøg på bedrageri eller mistanke om andre ulovlige aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overførsel af billetter, forbeholder FlixMobility GmbH sig ret til at annullere eventuelle helt eller delvist købte billetter via indløsning af billetten.

6.5.5 Billetter købt på tilbud, som kan ændres efter ​​tilbuddet ikke længere er gældende, skal købes til den fulde pris, der gælder på dagen for turen/billetten.

6.6 Indløsning af kuponer:

6.6.1 Der kan højst indløses 1 kupon pr. reservation og kan kun indløses online eller via vores partnerbureauer. 

Kuponer med pengebeløb, såkaldte værdikuponer, kan indløses for hele kurven.

Rabatkuponer med en procentvis værdi eller kuponer til en gratis rejse kan kun indløses for billetprisen. Hjælpetjenester f.eks. servicegebyrer, ekstrabetaling for cykler eller bagage, kan ikke fratrækkes ovennævnte kupontyper.

6.6.2 Kuponkampagner forestået af FlixMobility inden for omfanget af marketingsaktiviteter og brug af kuponer er begrænset til 3 kuponer pr. person. Hvis en person indløser mere end 3 kuponer fra samme kuponkampagne, kan FlixMobility annullere alle reservationer, som overstiger de første 3 billetter. Der kan gives afkald på denne bestemmelse inden for omfanget af specielle kampagner.

6.6.3 Kuponer der er udstedt gratis i forbindelse med marketingaktiviteter eller for at vise god vilje udløber, efter den første reservation er foretaget.

6.6.4 Kommerciel brug og specifikt videresalg af kuponer er ikke tilladt og vil blive sanktioneret af FlixMobility i form at spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

6.6.5 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

6.6.6 I tilfælde af bedrageri, forsøg på undragelse eller mistanke om anden ulovlig handling vedrørende køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort forbeholder FlixMobility sig retten til at lukke den pågældende kundes konto og/eller kræve anden betalingsmetode og/eller inddrage kuponen. FlixMobility vil ikke imødegå eventuelle krav om at godkende eller indløse den berørte kupon.

6.6.7 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om anden ulovlig handling vedrørende køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort forbeholder FlixMobility sig retten til helt eller delvist at annullere alle billetter, som er købt ved indløsning af en sådan kupon.

6.7 Indløsning af Interflix’ kuponkoder:

6.7.1 Der kan højst indløses 1 kuponkode pr. reservation. Kuponkoderne bliver automatisk aktiveret inden for 48 timer og kan kun indløses online eller hos vores partnerbureauer.

6.7.2 Kuponkoderne kan indløses i 3 måneder.

6.7.3 Der kan kun reserveres en direkte forbindelse, bortset fra en udrejse og hjemrejse. Rejsens udgangspunkt behøver ikke at være den endelige destination.

6.7.4 Kuponerne er personlige og uomsættelige.

6.7.5 Reservationer kan kun ændres via vores kundeservice - afbestilling er undtaget.

6.7.6 Kommerciel brug og særligt videresalg af kuponer er ikke tilladt og vil blive sanktioneret af FlixMobility i form at spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

6.7.7 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

6.7.8 Hver kuponrejse er adskilt og uafhængig af andre rejser.

6.7.9 Passageren er berettiget til at hæve købsaftalen inden 14 dage, hvor en meddelelse om annullering skal være skriftligt.

7 Ugyldige billetter

Passageren skal både forevise billet og gyldig billedlegitimation på opfordring fra FlixCompanies’ personale ved billetkontrol med det formål at kontrollere, om billetten er gyldig.

8 Ekstragebyrer

8.1 Passagererne er forpligtet til at betale ekstragebyr, hvis de rejser med en bus og ikke har reserveret en siddeplads på den pågældende rejse, enten på forhånd eller ved ombordstigning.

8.2 Passagerer, som ved kontrol konstateres ikke at have foretaget en gyldig reservation, er forpligtede til at oplyse deres korrekte persondata samt legitimere sig på opfordring.

8.3 Ekstragebyrer beløber sig til 2 gange den normale billetpris for den strækning passageren har rejst, dog mindst € 60, plus den resterende strækning frem til destinationen, som passageren har rejst. Hvis passageren ikke kan dokumentere den rejste strækning, anvendes rutens startpunkt til beregning af ekstragebyret.

8.4 Ekstragebyret skal betales straks, eller i andre tilfælde 2 uger efter modtagelse af skriftlig betalingsopkrævning. Efter udløbet af denne frist opkræves et ekspeditionsgebyr på € 5 for hver betalingsopkrævning, forudsat passageren ikke kan dokumentere, at der ikke er påløbet ekspeditionsgebyrer, eller at disse er lavere.

8.5 FlixCompanies forbeholder sig retten til at tage yderligere skridt i form af civil- og/eller strafferetlige sager.

9 Afbestilling

9.1 Du kan foretage afbestilling ved enten at reservere en anden billet (afbestilling og ny reservation) eller ved ikke at benytte billetten og efterfølgende få den refunderet i henhold til pkt. 9.6. Chaufføren kan ikke ændre eller annullere reservationer for dig.

9.2 Afbestilling efterfulgt af en ny reservation (f.eks. rute, afrejsetidspunkt, rejsedato) kan kun foretages på FlixBus’ hjemmeside eller af partnerbureauer og billetsalg tilhørende FlixCompanies op til 15 minutter før planlagt afgangstid. En returrejse anses for én reservation.

9.3 Ved afbestilling efterfulgt af en ny reservation vil et tilgodebevis blive udstedt. Afbestillingskuponen er gyldig i 12 måneder og giver passageren ret til at foretage en ny reservation inden for denne periode til den pris, som fremgår af kuponen. Hvis prisen for den nye reservation overstiger afbestilte rejses værdi (værdien af kuponen), skal du betale forskellen. Hvis prisen er lavere, fremgår differencen af afbestilingskuponen, og kuponen kan bruges til en anden reservation. Disse bestemmelser kan ændres i forbindelse med kampagnetilbud, som kun er gyldige i en begrænset periode. Nærmere oplysninger fremgår af de særlige vilkår og betingelser for kampagnen, som findes på webportalen.

9.4 For hver annullering/ombooking opkræves et annulleringsgebyr for hver annulleret rejse og passager. Afbestillingskuponen udstedes på billetprisen, minus afbestillingsomkostninger og ved ændring af passagerens navn skal du betale differencen, hvis rejsen i mellemtiden er blevet dyrere. Ændringer af telefonnummer foretages gratis. Et afbestillingsgebyr gælder ikke for forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder.

9.5 Hvis en refusionskupon anvendes til en reservation, gælder samme afbestillingsvilkår og -betingelser for den nye rejse.

9.6 Hvis en billet til en rejse ikke anvendes, og hvis busselskabet i henhold til pkt. 2.2 tilhører FlixCompanies, vil rejsen blive refunderet på anmodning sammen med billetten, minus et ekspeditionsgebyr på € 15 pr. passager og rejse, for så vidt passageren ikke kan dokumentere, at der ikke er påløbet erstatningsbeløb eller et lavere erstatningsbeløb er påløbet. Ekspeditionsgebyret for refusion er ikke gældende for bookinger af forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse og forbindelser med skift (forbindelsesrejser) anses for én rejse. Skriftlig henvendelse kan være uformel og skal sendes til service@flixbus.dk. Ekspeditionsgebyret reduceres til €2 pr. passager og rejse, plus eventuelle bankgebyrer, hvis busselskabet i henhold til pkt. 2.2 tilhører FlixBus DACH GmbH eller FlixMobility GmbH, og hvis henvendelsen sker straks og senest inden en uge efter billetten udløber. Alle ovennævnte ekspeditions- og eventuelle bankgebyrer opkræves ikke, hvis den anmodede refusion skyldes omstændigheder, som er uden for FlixMobilitys eller FlixCompanies’ kontrol. Refusionen for billetprisen, fratrukket ekspeditions- og potentielle bankoverførselsgebyrer, betales udelukkende til den bankkonto, som kunden angav, da reservationen blev foretaget, eller, hvis der blev betalt med kreditkort, bliver refunderet til den pågældende kreditkortkonto.

9.7 Ingen af ovenstående ekspeditionsgebyrer, afbestillingsgebyrer eller eventuelle bankgebyrer gælder, hvis refusionen er anmodet som følge af årsager, som falder inden for FlixMobility eller FlixCompanies ansvarsområde. Kreditering af rejsen, minus eventuelle ekspeditions- eller bankgebyrer, udbetales udelukkende til den bankkonto, som kunden har anført i forbindelse med reservationen, eller til den konto, som tilhører det pågældende kreditkort, hvis kunden har betalt med kreditkort.

10 Køreplaner

10.1 Der tages forbehold for ændringer i de godkendte og offentliggjorte køreplaner, datoer, ruter og takster fortaget med gyldig grund, herunder særlig implementering af afgørelser truffet af bevillingsmyndighederne.

10.2 Hvis køreplanens offentliggjorte ruter er markeret med "med forbehold for officiel godkendelse", betyder det, at bevilling til medtagelse af de relevante transportforbindelser i den offentliggjorte køreplan endnu ikke er givet for de pågældende ruter (forbindelse, stop, rejsedag, takst, m.v.).

10.3 Køreplansændringer som træder i kraft efter aftalens indgåelse, og for hvilke busselskabet ikke ifalder ansvar (f.eks. langsigtede konsekvenser af naturkatastrofer eller permanente byggepladser), berettiger ikke passagererne til at fremsætte erstatningskrav. Dette gælder så længe disse ændringer kun afviger i uvæsentlig grad fra de oprindeligt aftalers afgangs- og ankomsttider, dvs. højst op til 2 timer. Væsentlige køreplansændringer berettiger passagererne til at ophæve befordringsaftalen uden beregning. For at gøre dette skal passagererne enten kontakte kundeservice hotline eller via e-mail på service@flixbus.dk. I disse tilfælde må passagererne ikke have påbegyndt rejsen. Andre passagerrettigheder forbliver uændret.

 • Telefonisk henvendelse fra Tyskland og Schweiz (tysk fastnet): +49 30 300 137 300
 • Telefonisk henvendelse fra Østrig (østrigsk fastnet): +43 820 910 340
 • Telefonisk henvendelse fra Italien (italiensk fastnet): +39 (02) 947 59 208
 • Telefonisk henvendelse fra Frankrig (fransk fastnet): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Telefonisk henvendelse fra Storbritannien (britisk fastnet): +44 1 78 82 98 784
 • Telefonisk henvendelse fra Kroatien (kroatisk fastnet): +385 1 800 03 80
 • Telefonisk henvendelse fra Danmark (dansk fastnettelefon): +45 32 72 93 86
 • Telefonisk henvendelse fra Sverige (svensk fastnettelefon): +46 850513750
 • Telefonisk henvendelse fra Polen (polsk fastnettelefon): +48 22 307 93 34
 • Telefonisk henvendelse fra Ungarn (ungarnsk fastnet): +36 1 701 04 78
 • Telefonisk henvendelse fra Rumæninen (rumænsk fastnet): +40.376.300.111
 • Telefonisk henvendelse fra Ukraine (ukrainsk fastnet): +38 044 228 1473*

11 Påbegyndt rejse

11.1 Passagererne anbefales at indfinde sig på afgangsstedet 15 minutter før rejsen påbegyndes.

11.2 Hvis passagererne ikke møder op på det planlagte afgangstidspunkt og sted for den reserverede rute, kan befordringen og den reserverede rejse videregives til andre.

11.3 Hvis passagererne modtager en notifikation via sms, e-mail eller andet skriftligt format om en urimelig rejseforsinkelse, ophører befordringskravet i tilfælde af passagerernes udeblivelse kun med virkning fra den forsinkede rejsetid, som fremgår af sms’en eller e-mailen.

11.4 Passagerens navn sammenlignes med reservationslisten, som vises på chaufførens eller stationspersonalets mobiltelefon på baggrund af den aktuelle reservationssituation for at se, om der er krav på befordring. Dette skal helst ske ved at scanne billetten. I særlige tilfælde skal passageren legitimere sig over for chaufføren og servicemedarbejderne på forlangende ved forevisning af printet eller elektronisk (PDF-fil) reservationsbekræftelse samt gyldig billedlegitimation udstedt af myndighederne (id-kort, pas eller lignende).

12 Skift

12.1 Som hovedregel er de offentliggjorte planlagte tjenester direkte forbindelser, men i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at skifte.

12.2 Hvis et skift er planlagt, garanterer FlixCompanies passagererne viderebefordring frem til deres reserverede destination. FlixCompanies tilbyder erstatningstransport, hvis en bus i rute ikke har mulighed for at vente på en forsinket forbindelsesbus i særlige tilfælde. I nogle tilfælde kan det ske i form af busser, der drives af andre selskaber, med biler eller tog, og krav på en særlig transportform anerkendes ikke. Hvis destinationen er langt væk, eller der ikke findes nogle rimelige alternative forbindelser, som gør det nødvendigt at fortsætte rejsen den følgende dag, tilbydes passagererne gratis indkvartering på et mellemklasses hotel.

12.3 Ovennævnte bestemmelser gælder kun i de tilfælde, hvor passagerreservationer hos FlixMobility indbefatter direkte forbindelser. Hvis passagererne reserverer individuelle ruter og kombinerer disse til en rejse, der indbefatter skift, bærer vedkommende selv risikoen for ikke at nå en forbindelse. Krav på erstatningstransport eller indkvartering på hotel gælder ikke i disse tilfælde. FlixMobility eller FlixCompanies skal imidlertid gøre sig alle rimelige bestræbelser på at informere passagererne om alternative forbindelser.

12.4 Skift til transporttjenester, som ikke opereres af FlixCompanies, garanteres ikke.

13 Generelle passagerforpligtelser

13.1 Instrukser udstedt af chauffører og medfølgende personale skal overholdes.

13.2 Chauffører og andet personale er berettiget til at udelukke personer fra at rejse, hvis de er synligt berusede eller påvirket af stoffer. Det samme gælder passagerer, som af andre årsager er til fare for deres medpassagerer, eller som væsentligt forringer sidstnævntes velbefindende. Krav på erstatningstransport gælder ikke i disse tilfælde.

13.3 Rygning er ikke tilladt i bussen og dette indebærer også e-cigaretter.

13.4 Passagererne ifalder ansvar for skade forårsaget på eller i bussen på skadevoldende måde.

13.5 Passagerer, som snavser bussen til, enten bevidst eller som følge af grov uagtsomhed, er forpligtet til at betale FlixCompanies for rengøring heraf, mindst €100, idet passagererne er berettiget til at fremlægge dokumentation for, at der ikke er forårsaget skade, eller at den pågældende skade er betydelig mindre end ovennævnte enhedspris. Til forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder, gælder § 13.5 med bestemmelsen om, at passagerer kun er forpligtet til at betale godtgørelse for ovennævnte fejl på et beløb svarende til de faktiske omkostninger i forbindelse med den forårsagede skade.

13.6 Busselskaberne kan hæve befordringsaftalen uden varsel, hvis passagererne opfører sig på en så genevoldende måde, trods (mundtlig) advarsel, at det ikke længere er rimeligt for busselskabet og/eller de andre passagerer at fortsætte rejsen. Dette gælder også, hvis passageren ikke overholder gældende vejledninger (f.eks. sikkerhedsprocedurer), og i sådanne tilfælde er busselskabet berettiget til at tilbageholde billetten.

13.7 Alle passagerer er forpligtet til at bruge sikkerhedssele indenfor lovens rammer, hvis bussen er udstyret dermed.

13.8 Ved pauser/stop eller politikontroller skal passagererne forlade bussen på opfordring fra chauffør- eller ekspeditionspersonale. Passagererne har pligt til at overholde den pauselængde, der er meddelt af chauffør- og ekspeditionspersonale. Chaufføren har ret til at køre videre, såfremt en passager ikke er vendt tilbage til bussen efter det angivne mødetidspunkt, og er ikke ansvarlig for en passagers manglende fremmøde efter udløbet af den oplyste pausetid.

14 Særlige passagerforpligtelser vedrørende fjernbusser

14.1 Passagerer, der rejser på tværs af landegrænser, er personligt ansvarlige for overholdelse af regler vedrørende rejsedokumenter og person-ID, visum, fremmed valuta, told og sundhed. FlixBus er ikke ansvarlig for følgerne ved tilsidesættelse af sådanne love og regler, også selvom disse er ændret efter booking.

14.2 Alle passagerer, der rejser på tværs af landegrænser, er ansvarlige for at indhente alle nødvendige rejsedokumenter samt for at overholde alle love i de respektive lande, som de ønsker at rejse fra, gennem eller til (Generel regel: ID-kort for EU-borgere samt statsborgere i Schweiz, Norge og Island. Pas for statsborgere med alle andre nationaliteter). Det anbefales at undersøge indrejse- og rejsereglerne i destinationslandet/-landene ved at kontakte de relevante ambassader eller konsulater samt gå ind på hjemmesiden europa.eu: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/index_en.htm
FlixBus er ikke ansvarlig for følgerne ved manglende indhentelse af nødvendige rejsedokumenter og person-ID.

14.3 Inden afgang er passagerer, der rejser til eller fra udlandet, forpligtede til ved anmodning herom fra chaufføren og servicepersonalet at fremvise gyldigt person-ID udstedt af anerkendt myndighed, hvoraf som minimum fremgår passagerernes fulde navn og billede. Chaufføren og servicepersonalet skal kontrollere, at oplysningerne på billetten svarer til det person-ID, som fremvises af passageren.

14.4 FlixBus forbeholder sig ret til at nægte ombordstigning:

 • hvis en passager ikke er i besiddelse af rejsedokumenter eller person-ID, hvoraf fremgår pågældendes fulde navn og billede
 • hvis en passager fremviser et rejsedokument eller person-ID, hvoraf oplysningerne ikke stemmer overens med oplysningerne på billetten.

14.5 I henhold til pkt. 14.4 er FlixBus under ingen omstændigheder forpligtet til at refundere billetten, hverken helt eller delvist, eller foretage nogen som helst form for erstatning.

14.6 Bagage/kufferter skal forblive uaflåst for at gøre det nemmere for toldvæsnet at foretage inspektion.

14.7 Passagererne er forpligtede til kun at medtage varer i toldfri mængder og af toldfri art.

15 Børn og mindreårige

15.1 Små børn fra 0-3 år må kun befordres i behørigt børnesæde,
hvor de under rejsen skal sidde fastspændt ved hjælp af bussens sikkerhedssele. Børnesædet skal være monteret med 2-punktsele og medbringes af den voksne, som ledsager barnet.

15.2 Børn og mindreårige, som endnu ikke er fyldt 10 år, må kun rejse med bus inden- og udenrigs i selskab med en voksen.

15.3 Børn og mindreårige fra 10-14 år må kun rejse alene med bus, hvis en forældre eller værge har bekræftet på skrift, at pågældende mindreårige både kan og er i stand til at rejse alene og uden opsyn. FlixMobility og FlixSelskaber påtager sig udtrykkeligt intet ansvar for opsyn med den mindreårige. Børn som rejser alene, må ikke rejse med natbus eller uden for landets grænser. Desuden må alle børn, som rejser alene ikke være med på rejser, som omfatter omstigningsforbindelser.

15.4 Unge på 15 år og derover må gerne rejse selv. Ved internationale forbindelser skal forældre eller værge sikre, at den unge person er i besiddelse af alle dokumenter og ID-kort, som kræves for at rejse uden for landets grænser (se også pkt. 14.2).

15.5 Børn rejser til reduceret billetpris og denne regel gælder for børn og mindreårige, som endnu ikke er fyldt 15 år. Hvis en kampagnepris er lavere end den reducerede billetpris, betaler barnet automatisk den laveste pris.

15.6 Punkt 15.2, 15.3 og 15.4 gælder ikke for forbindelser inden for Frankrig eller for internationale forbindelser fra Frankrig. Mindreårige under 16 år skal være ledsaget af en forældre eller værge på alle rejser. Hvis børn på 16 eller 17 år rejser uden for Frankrigs grænser, skal deres forældre eller værge sørge for, at de er i besiddelse af alle dokumenter og identitetspapirer, som kræves for at rejse uden for landets grænser (identitetskort/pas og visum, hvis det kræves).

15.7 Punkt 15.2, 15.3 og 15.5 gælder ikke for forbindelser indenforDanmark. Børn under 16 år må gerne rejse alene i Danmark, også på rejser som omfatter omstigningsforbindelser. Dette kræver at en forælder eller værge skriftligt har bekræftet, at det pågældende barn både er i stand til at rejse uden ledsagelse og uden tilsyn. FlixBus har ikke nogen pligt til at føre tilsyn med mindreårige. Inden for Danmark kan børn til enhver tid rejse til en reduceret billetpris i forhold til en voksenbillet. Op til 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de ledsages af en person over 15 år. Et barn under 12 år kan rejse gratis, når de ledsages af en mindreårig mellem 12 og 15 år.

16 Passagerer med handikap eller begrænset mobilitet

16.1 I princippet transporteres alle personer, uanset om de er handicappede eller kun mobile i et begrænset omfang. Personer med handicap eller bevægelseshæmmede personer transporteres af FlixBus med hjælpemidler ifølge den udførende transportørs kompetenceområde i overensstemmelse med bilag I a og b i forordning (EU) nr. 181/2011.

16.1.1 Inden for Tjekkiet kan personer med handicap eller begrænset mobilitet rejse til en nedsat billetpris, ved fremvisning af et gyldigt ZTP/P-kort som er udstedt i Tjekkiet.

16.2 Ledsagere samt handikaphjælpere og førerhunde:

16.2.1 Personen som ledsager dig rejser gratis, hvis du til enhver tid kan dokumentere, at du har behov for ledsagelse, ved forevisning af gyldigt dokumentation, hvoraf dette fremgår. Følgende ses som gyldigt:

 • i Tyskland, "Schwerbehindertenausweis", eller lægeattest
 • i Frankrig, "Carte D'Invalidit» (Besoin d'Accompagnement)"
 • i Italien, erklæring udstedt af de lokale sundhedsmyndigheder (ASL) eller "National Social Welfare Institution" (INPS)
 • i Tjekkiet, gylig "ZTP/P" kort som skal være utstedt i Tjekkiet)

16.2.2 For at sikre at det er muligt at transportere personer med handikap eller begrænset mobilitet samt deres ledersager, skal passageren oplyse os om deres behov forud for reservation. (se pkt. 16.5.3).

16.2.3 Handikaphjælper og førerhunde som skal medtages af personer transporteres uden beregning, forudsat dokumentation eller tilsvarende erklæring vedrørende handikappet er fremlagt (se pkt. 16.2.1). Det er ikke et krav, at dyret har mundkurv på.

16.2.4 For at sikre, at det er muligt at transportere en ledsager eller førerhund, skal passageren rette telefonisk henvendelse til vores kundeservice vedrørende deres behov forud for reservationen og ikke mindre end 36 timer før afrejse.

16.3 Stop/busstationer: FlixCompanies har ingen indflydelse på infrastrukturen for de stop og busstationer der benyttes, og dermed adgangsforholdene for handikappede og derfor giver FlixCompanies ingen garantier herfor. Den respektive stationsoperatør har ansvaret herfor.

16.4 Afvisning af befordring:

16.4.1 Hvis køretøjets design eller at infrastrukturen, herunder busstationer og busstop, fysisk forhindrer en sikker ombordstigning, udstigning eller befordring af den handikappede eller en person med begrænset mobilitet forbeholder FlixCompanies sig retten til at afvise en reservation. Dette gælder også i forhold til udstedelse eller fremskaffelse af en billet eller til ikke at tillade den pågældende person ombordstigning på bussen. I sådanne tilfælde skal den/de pågældende person/personer oplyses om alle andre alternative befordringsmidler, som der tilbydes af FlixCompanies.

16.4.2 Ved bussens design forstås, at befordring p.t. kun er muligt, hvis handikappede eller personer med begrænset mobilitet selv kan påbegynde rejsen og uden andres hjælp. Passagerer kan bede om ledsagelse af en person efter eget valg, som kan tilbyde den assistance, der kræves af handikappede eller personer med begrænset mobilitet for at kompensere for ovennævnte restriktioner. Ledsagere af denne beskaffenhed befordres gratis og tildeles en siddeplads ved siden af den handikappede eller personen med begrænset mobilitet, så vidt det er muligt.

16.4.3 Alle berørte kunder vil straks få en skriftlig underretning og på forlangende, inden fem hverdage efter modtagelse af henvendelsen, om årsagen til afvisning af transporten.

16.4.4 Hvis befordringen af en passager med et handikap eller begrænset mobilitet er undersøgt, og en billet er udsted, og hvis denne passager efterfølgende nægtes befordring, kan både passageren og ledsageren tage følgende skridt:
(a) enten anmode om tilbagebetaling af billetten og gratis returrejse til det første afgangssted, som fremgår af befordringsaftalen ved først givne lejlighed, afhængigt af forholdene, eller:
(b) fortsætte rejsen via alternativ rute med et godkendt erstatningstransportselskab frem til den destination, som fremgår af befordringsaftalen.

16.5 Befordring af kørestole eller gangstativer:

16.5.1 Passagerer med handikap eller begrænset mobilitet er berettiget til gratis at medtage deres sammenklappelige kørestole eller gangstativer i bussens bagageopbevaringsrum.

16.5.2 Desuden skal alle kørestole, der er behov for i passagerkabinen, uanset fremstillingsdato for fastgørelsespunkter til sikring af udstyr, være påført såkaldte belastningspunkter i henhold til DIN 75078-2 samt producent autorisation i henhold til DIN EN 12183 eller 12184. Efterlevelse af tidligere angivne standarder for transport skal bekræftes inden reservation via den fremsendte formular (se pkt. 16.5.4).

16.5.3 For at undersøge muligheden for transport skal passageren sørge for at forsyne kundeservice med en nøjagtig model af kørestolen eller andre hjælpemidler før reservation, telefonisk inden 14 dage og senest 7 dage (ved transport i passagerkabinen) eller 36 timer (ved transport i bagageopbevaringsrummet) inden afrejse.

16.5.4 Passageren garanterer, at kørestolen fungerer og er teknisk egnet til sikker brug under rejsen og kørestolen skal overholde gældende sikkerhedskrav. Brug af kørestolen under rejsen kan nægtes, hvis der er tilstrækkelig dokumentation for, at en sikker rejse er tvivlsom eller ikke er mulig. Busselskabet påtager sig intet ansvar for skade forårsaget af teknisk fejl ved kørestolen.

17 Pladsreservationer

17.1 Reservation af en plads

17.1.1 På nogle FlixBus-rejser er det på tidspunktet for reservationen muligt at reservere en bestemt plads (gang eller vindue, række, bord) via vores FlixBus-websted, hos partnerbureauer og billetsalgssteder. Hvis servicen er tilgængelig på den valgte rejse, kan der føjes en plads til reservationen. Der opkræves betaling for service. Gebyret for en plads beregnes på grundlag af de takster, der gælder på dagen for billetkøbet for den pågældende rejse. Beløbet afhænger af den valgte pladskategori og -relation. Pladserne adskiller sig kun ved deres placering (f.eks. bedre udsigt, plads ved et bord).

17.1.2 En pladsreservation godkendes med en angivelse på reservationsbekræftelsen. Ved reservationer med flere personer er pladsreservationer ikke personbundne. Det vil sige, at der ikke foretages nogen tilordning mellem pladsreservationer og personerne i en reservation.

17.1.3 Der er ingen forpligtelse til at foretage en (betalingskrævende) pladsreservation. Hvis der ikke foretages nogen pladsreservation, kan den rejsende ved rejsens start frit vælge en plads i et fastsat område. I så fald kan det ikke garanteres, at familier og grupper kan side sammen. Det garanteres imidlertid, at alle kunder får en plads i bussen.

17.2 Begrænsninger af pladsreservationen

17.2.1 I tilfælde af ikke-rettidigt fremmøde ved bussen går plads- og befordringskravet tabt. FlixBus er i så fald berettiget til at give billetten til en anden i overensstemmelse med paragraf 11.2. Det anbefales derfor også i forbindelse med en pladsreservation at møde op på stoppestedet senest 15 minutter inden afgang.

17.2.2 Som hovedregel er kun personer med en pladsreservation berettigede til at indtage en reserverbar plads. FlixBus kan af forretningsmæssige eller sikkerhedstekniske grunde ændre anvisningen af pladser – også efter rejsens begyndelse. Dette kan blandt andet ske, hvis gravide kvinder, mindreårige, uledsagede børn eller fysisk svækkede personer bliver anvisning en anden plads for den videre rejse, og der ikke er nogen tilsvarende pladser ledige. I så fald skal man følge buschaufførens anvisninger. Ændringen af anvisningen af pladser finder sted uden hensyntagen til race, religion, hudfarve, nationalitet eller køn.

17.2.3 Hvis der foretages en ændring af en pladsreservation, og der ikke kan anvises nogen plads i den valgte eller en højere kategori, kan den rejsende kræve at få pladsreservationsgebyret tilbage. 

17.2.4 I tilfælde af aflysninger og forsinkelser i henhold til paragraf 20 refunderes beløbet for pladsreservationen.

17.2.5 Der finder ingen refundering sted, hvis turen ikke er påbegyndt, eller hvis pladsen er blevet anvist eller erhvervet gratis.

17.3 Annullering og ombooking
Gebyret for en pladsreservation refunderes ved annullering eller ombooking af rejser, medmindre pladsen er blevet anvist gratis. Bestemmelserne i paragraf 9 er gældende. Ved annullering af en rejse kan pladsreservationer overdrages til andre personer med den samme reservation.

18 Godstransport

18.1 Bagage:

18.1.1 Den rejsebagage som kan medtages som en del af billetprisen, begrænses til et styk gratis bagage pr. rejsende med en maksimal størrelse på 80 x 50 x 30 cm pr. bagage. Der accepteres mindre afvigelser i størrelsen, hvis rejsebagagens samlede mål ikke overstiger 160 cm, når højde, bredde og længde lægges sammen. Hver rejsende kan maksimalt medtage 20 kg gratis rejsebagage og rejsebagagen omfatter en kuffert eller en taske og der kan undtagelsesvis medtages en trekking-rygsæk. Der kan ekstraordinært, og så vidt der er plads, medtages et styk ekstra bagage mod betaling (ekstra bagage) med en maksimal størrelse på 80 x 50 x 30 cm og en vægt på maksimalt 20 kg. For ekstra bagage accepteres der også mindre afvigelser i størrelsen, hvis bagagens samlede mål ikke overstiger 160 cm og der skal betales et bagagegebyr på 2 EUR. Der er generelt ikke mulighed for at medtage mere end et styk bagage.

18.1.2 Ekstra bagage skal registreres på forhånd, enten (hvis det er muligt for rejsen) via bookingsystemet eller pr. telefon, tidligst 48 timer før rejsens start, via følgende hotlines:

 • Telefonisk henvendelse fra Tyskland og Schweiz (tysk fastnet): +49 30 300 137 300
 • Telefonisk henvendelse fra Østrig (østrigsk fastnet): +43 820 910 340
 • Telefonisk henvendelse fra Italien (italiensk fastnet): +39 (02) 947 59 208
 • Telefonisk henvendelse fra Frankrig (fransk fastnet): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Telefonisk henvendelse fra Storbritannien (britisk fastnet): +44 1 78 82 98 784
 • Telefonisk henvendelse fra Kroatien (kroatisk fastnet): +385 1 800 03 80
 • Telefonisk henvendelse fra Danmark (dansk fastnettelefon): +45 32 72 93 86
 • Telefonisk henvendelse fra Sverige (svensk fastnettelefon): +46 850513750
 • Telefonisk henvendelse fra Polen (polsk fastnettelefon): +48 22 307 93 34
 • Telefonisk henvendelse fra Ungarn (ungarnsk fastnet): +36 1 701 04 78
 • Telefonisk henvendelse fra Rumæninen (rumænsk fastnet): +40.376.300.111
 • Telefonisk henvendelse fra Ukraine (ukrainsk fastnet): +38 044 228 1473*

18.1.3 Passagererne er forpligtet til at forsyne deres bagage med et mærke med deres navn og adresse for at sikre korrekt udlevering og returnering og i særdeleshed for at undgå at forveksle bagagen.

18.1.4 Passagererne har ansvaret for pålæsning af deres bagage ombord på bussen, når de skifter bus. Eventuel assistance fra chaufføren tilbydes kun i særlige tilfælde og berettiger ikke til nogle krav i denne henseende, medmindre den pågældende passager er handikappet eller har nedsat førlighed.

18.2 Håndbagage:

18.2.1 Håndbagage kan medtages gratis men er begrænset til 1 stk. bagage pr. passager og må maks. måle 42 x 30 x 18 cm og højst veje 7 kg.

18.2.2 Passagererne skal placere og overvåge håndbagagen i passagerområdet på en måde, der sikrer, at bussens sikkerhed og korrekte drift ikke kompromitteres, og at andre passagerer ikke ulejliges. Håndbagage skal i princippet anbringes i bagagehylden ovenover eller placeres under sædet foran passageren.

18.2.3 Håndbagagen og indholdet skal være under passagerernes opsyn under hele rejsen, og hvis uautoriseret adgang fra tredjeparter konstateres, skal buschaufføren underrettes. Passagererne opfordres til at kontrollere, at de har alt deres håndbagage, inden rejsen er slut.

18.3 Særlig bagage:

18.3.1 Såkaldt særlig bagage kræver forudgående registrering fra passagerer og bekræftelse og der kan generelt ikke kræves transport af særlig bagage.

18.3.2 Særlig bagage er genstande, som er større end rejsebagage. Særlig bagage må ikke have et omfang (højde i cm + bredde i cm + dybde i cm) på mere end 240 cm. Et styk særlig bagage må ikke veje mere end 30 kg.

18.3.3 Transport af særlig bagage er begrænset til 1 styk pr. passager.

18.3.4 Nagelfaste dele, elektroniske enheder, surfbrædder og papkasser må generelt ikke medtages. Ortopædiske hjælpemidler og cykler betragtes ikke som særlig bagage - disse reguleres af særlige betingelser.

18.3.5 Specialbagage skal anmeldes, enten (for så vidt det er muligt for rejsen) via reservationssystemet eller telefonisk, tidligst 48 timer før afgangstidspunkt for rejsen via følgende hotline:

 • Telefonisk henvendelse fra Tyskland og Schweiz (tysk fastnet): +49 30 300 137 300
 • Telefonisk henvendelse fra Østrig (østrigsk fastnet): +43 820 910 340
 • Telefonisk henvendelse fra Italien (italiensk fastnet): +39 (02) 947 59 208
 • Telefonisk henvendelse fra Frankrig (fransk fastnet): +33 (0)1 76 36 04 12
 • Telefonisk henvendelse fra Storbritannien (britisk fastnet): +44 1 78 82 98 784
 • Telefonisk henvendelse fra Kroatien (kroatisk fastnet): +385 1 800 03 80
 • Telefonisk henvendelse fra Danmark (dansk fastnettelefon): +45 32 72 93 86
 • Telefonisk henvendelse fra Sverige (svensk fastnettelefon): +46 850513750
 • Telefonisk henvendelse fra Polen (polsk fastnettelefon): +48 22 307 93 34
 • Telefonisk henvendelse fra Ungarn (ungarnsk fastnet): +36 1 701 04 78
 • Telefonisk henvendelse fra Rumæninen (rumænsk fastnet): +40.376.300.111
 • Telefonisk henvendelse fra Ukraine (ukrainsk fastnet): +38 044 228 1473*

Såfremt specialbagage kan medtages, skal der betales et ekstra bagagegebyr på 9 EUR pr. styk bagage. Modsat rejsebagage skal der betales et gebyr for at medtage specialbagage.

18.4 Musikinstrumenter:

18.4.1 Musikinstrumenter klassificeres som særlig bagage. Hvis det pågældende instrument (inklusiv kasse) er mindre end den beregnede størrelse på håndbagage, må det medtages gratis i stedet for håndbagage. Hvis det pågældende instrument (inklusiv kasse) er større end den beregnede størrelse på håndbagage, kan det medtages i det bagerste bagageopbevaringsrum, hvor der i dette tilfælde opkræves et ekstragebyr (se punkt 17.3.5). Musikinstrumenter og deres kasser, hvis mål overstiger 135 x 48 x 35 cm, må ikke medtages.

18.4.2 Det anbefales generelt at medtage musikinstrumenter i skalkasser.

18.5 Værdigenstande:

18.5.1 Værdigenstande, såsom kontanter, smykker, ædelmetaller, nøgler, briller (solbriller og/eller læsebriller), elektroniske apparater (bærbare computere, iPads, tablets, MP3-afspillere, mobiltelefoner, kameraer) kontaktlinser, proteser, medicin, vigtige dokumenter (eksamensbeviser, andre beviser, anbefalinger, pas, kørekort, værdipapirer), m.v. og skrøbelige genstande skal medtages i håndbagagen, ikke i normal bagage, og skal behandles med fornøden omhu af passagererne.

18.5.2 Hvis passagererne alligevel vælger at placere værdigenstande i deres normale bagage, påtages der intet erstatningsansvar. Fortsæt eller grov uagtsomhed er undtaget ovennævnte.

18.6 Barnevogne:

18.6.1 Barnevogne kan medtages som særlig bagage (maks. 1 barnevogn pr. passager). Barnevogne skal være sammenklappelig (ikke-sammenklappelige barnevogne må ikke medtages). Registrering skal foretages telefonisk via kundeservices hotline tidligst 48 timer før rejsens start.

18.6.2 Barnevogne kan medtages gratis.

18.7 Cykler:

18.7.1 Cykler kan transporteres på visse ruter. Cyklerne skal være standardstørrelse, ikke have monterede strukturer og højst veje 25 mg. Elcykler, Pedelec-cykler, tandemcykler og trehjulede cykler kan ikke transporteres.

18.7.2 Vi anbefaler, at alle passagerer som ønsker at medbringe en cykel, reserverer rejsen og cykelplads i god tid i forvejen.

18.7.3 Cykler kan kun medtages, hvis der er plads (maks. 5 cykler pr. bus). Der kan generelt ikke kræves transport af cykler.

18.7.4 Transport af cykler koster € 9, uafhængigt af længde og billetpris på den reserverede rute. Transport sker via cykelstativer, og i særlige tilfælde kan cykler kun medtages i specielle tasker i bagagerummet (f.eks. foldecykler). I dette tilfælde skal kundeservice underrettes (se også pkt.18.3.5).

18.8 Glemte genstande eller genstande efterladt i bussen er ikke forsikrede. Hvis passagererne har glemt nogle genstande i bussen, skal de udfylde en blanket vedrørende tabte og fundne sager på FlixMobilitys webportaler.

18.9 Det er ikke tilladt at medtage farlige stoffer og materialer på rejsen, herunder specifikt:

 • sprængstoffer, let antændelige, radioaktive, ildelugtende eller ætsende stoffer.
 • Uindpakkede eller ubeskyttede genstande kan skade andre passagerer.

Dette indbefatter genstande som f.eks. våben, ammunition og fyrværkeri.

19 Transport af dyr

19.1 Befordring og transport af hunde og andre dyr ombord på fjernbusforbindelser er i princippet udelukket.

19.2 Reglerne i pkt. 16.2.3 og 16.2.4 gælder for handikaphjælpere og førerhunde.

20 Passagerrettigheder i tilfælde af forsinkelser eller aflysning

20.1 I tilfælde af aflysninger eller forsinkelser skal FlixCompanies eller busstationsoperatøren hurtigst muligt underrette passagererne om situationen fra en bemandet terminal og senest 30 minutter efter den planlagte afgangstid, samt informere dem om forventet afgangstid, så snart oplysninger herom foreligger. FlixCompanies skal tilbyde alle passagerer, særligt dem som rejser fra ikke-bemandede busstationer, elektronisk underretning om aflysninger eller forsinkelser. For at kunne modtage disse informationer skal passagererne opgive nødvendige kontaktoplysninger (f.eks. mobiltelefonnummer).

20.2 Hvis det er rimeligt at antage, at afrejse for den bookede rejse skal annulleres, forsinkes med mere end 120 minutter eller i tilfælde af overbooking kan passagererne gøre som følger:
(a) fortsætte deres rejse ved hurtigst mulige lejlighed på en anden rute, som kører til den destination der er anført i befordringsaftalen på samme vilkår som dem, der fremgår heraf, eller
(b) kræve at få refunderet billetten og få en gratis returrejse med bussen til afgangsstedet, som fremgår af befordringsaftalen, alt efter omstændighederne. Passagererne kan kræve at få refunderet hele beløbet for billetten for både de dele af rejsen, som er afsluttet, samt for de dele som endnu ikke er afsluttet, hvis rejsen bliver unødvendig i forhold til passagerernes oprindelige rejseplaner. Billetten betales tilbage i form af penge indenfor 14 dage efter modtagelse af erstatningskrav eller passagererne har fået valget mellem (a) eller (b) ovenfor, medmindre passagererne accepterer anden form for refusion.

20.3 FlixMobility skal tilbyde passagererne gratis indkvartering på hotel eller anden form for indkvartering samt hjælpe med at arrangere befordring mellem busstationen og indkvarteringsstedet. Dette er dog kun gældende hvis der kræves ophold af 1 nats varighed eller mere, som følge af at rejsen er aflyst eller forsinket fra busstationen med mere end 90 minutter, ved rejser med en planlagt rejsetid på mere end 3 timer. I sådanne tilfælde skal FlixMobility tilbyde passagererne snacks, måltider eller forfriskninger svarende til ventetiden eller forsinkelsen, forudsat disse forefindes ombord på bussen eller på busstationen eller med rimelighed kan fremskaffes. FlixMobility skal begrænse de samlede indkvarteringsomkostninger, eksklusiv transportomkostninger mellem busstation og indkvarteringssted, til €80 pr. nat pr. passager og til højst 2 nætter. Ovennævnte krav på gratis indkvartering på hotel eller anden form for indkvartering gælder ikke, hvis FlixMobility kan dokumentere, at aflysningen eller forsinkelsen skyldes dårlige vejrforhold eller alvorlige naturkatastrofer, som bringer sikker drift af den planlagte bustjeneste i fare.

20.4 Hvis bussen bliver sat ude af drift under rejsen, skal FlixMobility tilbyde passagererne viderebefordring med en erstatningsbus eller befordring til et passende opholdssted, mens de venter på at rejsen kan fortsætte.

20.5 Øvrige krav som følge af skade forårsaget af aflysningen eller forsinkelsen er ikke undtaget.

21 Ansvar

21.1 Der påtages alene ansvar i tilfælde af simpel uagtsomhed - bortset fra skade på liv, legeme eller helbred - hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser er misligholdt. Ubegrænset hæftelse ved fortsæt eller grov uagtsomhed er fortsat gældende.

21.2 Hæftelse for følgeskader er undtaget i tilfælde af simpel uagtsomhed. Dette gælder ikke i tilfælde af tilsigtet eller uagtsom skade på liv, legeme og helbred.

21.3 Størrelsen af skadeserstatning i tilfælde af dødsfald eller personskade er begrænset til € 220.000 pr. passager, idet størrelsen af skadeserstatning inden for StVG’s (færdselsloven) anvendelsesområde udtrykkeligt er forbeholdt.

21.4 Hæftelse og størrelsen af erstatning for skade på bagage er begrænset og undtaget som følger:

21.4.1 Ved skade på bagage som følge af en ulykke, som involverer bussen, eller mistet bagage som følge af samme, er størrelsen af erstatning pr. skade pr. passager og styk bagage begrænset til € 1.200.

21.4.2 Hæftelse er undtaget i tilfælde af mistet bagage, som ikke har forbindelse med en ulykke, som involverer bussen, samt forveksling eller tyveri af samme, undtagen i tilfælde af fortsæt og grov uagtsomhed.

21.4.3 Hæftelse for skade eller øvrig skade som følge af, at passagererne ikke har pakket deres bagage ordentligt, er undtaget, undtagen i tilfælde af fortsæt og grov uagtsomhed.

21.5 Erstatning for skade på kørestole og andet handicapudstyr eller -hjælpemidler skal altid som minimum svare til genanskaffelsesværdien eller reparationsomkostningen af det mistede eller beskadigede udstyr. Under behandlingen vil alle bestræbelser blive foretaget for at fremskaffe en midlertidig erstatning herfor, som svarer til de tekniske og funktionsmæssige egenskaber ved den mistede eller beskadigede kørestol eller andet handicapudstyr.

21.6 Erstatningsbeløbet for alle andre tingskader, som hverken er hændelig skade på bagage eller skade på kørestole eller andet handicapudstyr eller -hjælpemidler, er begrænset til € 1.000, i henhold til paragraf 23 i den tyske lov om offentlig transport (Personenbeförderungsgesetz), medmindre tingsskaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

21.7 Ansvarsbegrænsningerne og undtagelserne gælder ikke ved lovbestemt, objektivt ansvar, eller hvis der foreligger en klausul om objektivt ansvar i individuelle sager.

For forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder, gælder § 21.1. til 21.7. ikke. I den henseende finder bestemmelserne i den almindeligt gældende polske lovgivning anvendelse, herunder bestemmelserne i den polske civile retsplejelov og den polske transportlov.

21.8 For forbindelser i Polen eller til internationale forbindelser fra Polen gælder følgende klageprocedure (21.8.1 til 21.8.9).

21.8.1 Klager som følge af befordringsaftalen, der blev indgået med transportselskabet, herunder dem, der vedrører booking af transport, skal indsendes via formularen på FlixMobility-webportalerne, indgives skriftligt til buschaufføren eller sendes skriftligt (med anbefalet brev) til følgende transportselskabs adresse: FlixBus Polska sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, 00-466 Warszawa, Polen. Klager kan indgives inden for et år fra dagen for forekomsten af ​​omstændighederne, der er genstand for klagen. Rettighedshaveren er en passager eller hans repræsentant, juridiske repræsentant eller juridiske efterfølger.

21.8.2 Klagen skal navnlig indeholde udpegelsen af ​​den person, der indgiver klagen, beskrivelse af omstændighederne og de indberettede forbehold, angivelse af de lidte skader, fastsættelse af kravet (godtgørelsesbeløb), underskrift fra den person, der indgiver klagen. Klager skal ledsages af originaler eller fotokopier af billetten samt andre dokumenter vedrørende indgåelse af befordringsaftalen, herunder de certificerende rettigheder til gratis eller reduceret transport.

21.8.3 I tilfælde af klager vedrørende bagage, beskriv venligst skaderne eller de omstændigheder, der opstod.

21.8.4 Hvis klagen ikke opfylder ovennævnte betingelser, eller hvis der kræves yderligere oplysninger for at behandle klagen, beder transportselskabet den person, der indgiver klagen, om at afhjælpe manglerne eller give yderligere forklaringer inden for 14 dage efter modtagelse af ​​anmodningen. Manglende svar på anmodningen inden for den fastsatte periode resulterer i manglende behandling af klagen.

21.8.5 Transportselskabet behandler klagen inden for 30 dage fra datoen for indgivelsen af ​​klagen eller fra datoen for modtagelse af den færdiggjorte klage.

21.8.6 Manglende behandling af klagen inden for den fastsatte frist resulterer i dens accept.

21.8.7 Enhver person, der indgiver en klage, der ikke helt eller delvist accepteres, kan anke. Transportselskabet behandler anken inden for 14 dage efter modtagelse.

21.8.8 Forfølgelse af krav ved retssag kan finde sted, efter klageproceduren er færdigbehandlet.

21.8.9 Andre betingelser og detaljeret klagehåndteringsprocedure reguleres af den polske transportlov og lovbestemmelser/bekendtgørelser.

22 Generelle befordringsbetingelser

Ud over disse "særlige betingelser for befordring” gælder bestemmelserne i bekendtgørelse vedrørende generelle betingelser for befordring med sporvogn og bus samt planlagte rejser med motorkøretøjer af 27. februar 1970 (Tyske Lovtidende I, side 230) i den nuværende version.

Det ovenfor beskrevne gælder ikke for forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder.

23 Værneting

Værneting for almindelige handlende, juridiske personer og fysiske personer, som ikke har normalt værneting i Tyskland - samt personer, som har flyttet opholdssted eller sædvanligt opholdssted til udlandet efter indgåelse af en befordringsaftale, og hvis domicil eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt ved anlæggelse af søgsmål - er München.

Det ovenfor beskrevne gælder ikke for forbindelser, der drives af Flixbus Polska sp. z o. o. og andre polske transportvirksomheder.

24 Bestemmelser uden retskraft

Hvis en bestemmelse i disse Generelle forretningsvilkår og -betingelser for befordring er erklæret eller bliver helt eller delvist erklæret uden retskraft eller ugyldig, gælder de resterende bestemmelser i befordringsaftalen i princippet fortsat.

*Bemærk, at gebyr for opkald fra fastnettelefon såvel som mobiltelefon afhænger af den individuelle udbyders takster.