Imprint

Udgiver
Flix SE

Kontakt
Adresse: Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland
Tlf: +45 35 15 40 55*
E-mail: service@flixbus.dk

*Bemærk, at gebyr for opkald fra fastnettelefon såvel som mobiltelefon afhænger af den individuelle udbyders takster.

Bestyrelsesformand
Bodo Uebber

Bestyrelsesmedlemmer
André Schwämmlein (bestyrelsesformand), Daniel Krauss, Jean Christoph Debus

Handelsregister
Byretten München, HRB 274912

Momsregistreringsnr.
DE 283764680

Ansvarlig i henhold til § 18, stk. 2, MStV
Daniel Krauss
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-mail: service@flixbus.dk

Ansvar for indhold
Indholdet på vores sider er udarbejdet med den største omhu, men vi kan dog ikke garantere for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder bærer vi i henhold til § 7, stk.1, i den tyske telemedielov (TMG) selv ansvaret for indholdet på disse sider i overensstemmelse med den almene lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at kontrollere de indsendte eller lagrede oplysninger fra tredjepart eller i givet fald undersøge disse, såfremt de henviser til en retsstridig handling. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til den almene lovgivning forbliver dog uberørt heraf. Ansvaret i denne forbindelse finder dog først anvendelse, så snart der er blevet registreret en konkret lovovertrædelse. Såfremt det kommer frem, at der har været en lovovertrædelse, vil vi straks fjerne dette indhold.

Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig onlinetvistbilæggelse (OTB), der er tilgængelig på www.ec.europa.eu/consumers/odr. Vi deltager i en tvistmægling ved et forbrugerforligsorgan. En liste med kontaktdata på de anerkendte tvistforligsorganer finder du på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. Derudover henviser vi til Schlichtungsstelle öffentlicher Personenverkehr e.V. [det tyske forligsorgan for offentlig persontransport] (www.soep-online.de).

 

Denne juridiske meddelelse gælder også for vores kanaler på de sociale medier: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor, Twitter, Xing, Pinterest, Kununu. Her finder du en liste over de enkelte kanaler.