Imprint

Udgiver
FlixMobility GmbH

Kontakt
Adresse: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München, Tyskland
Tlf: +45 32 72 93 86*
E-mail: info@flixbus.de

*Bemærk, at gebyr for opkald fra fastnettelefon såvel som mobiltelefon afhænger af den individuelle udbyders takster.

Direktører

André Schwämmlein
Arnd Schwierholz
Daniel Krauss
Jochen Engert

Handelsregister
Byretten München, HRB 197620

Momsregistreringsnr.
DE 283764680

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55 II i den tyske statslige radioaftale (RStV)
Daniel Krauss
Birketweg 33
80639 München
E-mail: info@flixbus.de

Ansvar for indhold
Indholdet på vores sider er udarbejdet med den største omhu, men vi kan dog ikke garantere for indholdets rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Som tjenesteudbyder bærer vi i henhold til § 7, stk.1, i den tyske telemedielov (TMG) selv ansvaret for indholdet på disse sider i overensstemmelse med den almene lovgivning. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at kontrollere de indsendte eller lagrede oplysninger fra tredjepart eller i givet fald undersøge disse, såfremt de henviser til en retsstridig handling. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til den almene lovgivning forbliver dog uberørt heraf. Ansvaret i denne forbindelse finder dog først anvendelse, så snart der er blevet registreret en konkret lovovertrædelse. Såfremt det kommer frem, at der har været en lovovertrædelse, vil vi straks fjerne dette indhold.

Siden den 9. januar 2016 har en ny EU-forordning (EU-forordning 524/2013) været gældende, som forpligter online-forhandlere til at have et link til Europa-Kommissionens såkaldte OTB-platform på deres hjemmeside. Europa-Kommissionens internetside skal stå klar fra den 15. februar 2016, så tvister om en købs- eller tjenesteydelsesaftale der er foretaget online, kan bilægges online af både erhvervsdrivende og forbrugere. Det er meningen, at de klager der modtages på OTB-platformen, skal videresendes til de nationale organer i de lande, hvor online-forhandlerne hører til.