Klimavenlige rejser? Ja, bare kør med FlixBus og FlixTrain!

Hænder, der holder jord og en spirende plante, med mærket "Flix Green Travel" øverst til højre

Sammen med vores klimabevidste kunder er vi drivkraften bag en fremtid med mere bæredygtig mobilitet.

Hvordan fungerer det? Vores grundprincip: Undgå. Reducér. Kompensér!

Vi er en dynamisk, entusiastisk og teknologisk fremsynet virksomhed med et større formål – intelligent og grøn mobilitet, der sørger for, at alle kan opleve verden. Vores vision er at blive 100% CO₂-neutrale i fremtiden. For at opnå dette vil vi:

  • øge brugen af vedvarende energi fra alternative kørsels- & brændstofteknologier
  • sikre høje miljømæssige standarder for FlixBus-flåden
  • forbedre energieffektiviteten i driften med bæredygtige kontorer og rejsepolitikker
  • formulere en fair kompensationsmodel for resterende emissioner.

Alternative og innovative mobilitetsløsninger

Innovation er hjørnestenen i vores virksomhed. Vi stræber efter at blive branchens game changer, når det drejer sig om at skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende energi, herunder ved at se på busser, der kører på grøn brint og biogas.
I 2018 lancerede FlixBus pilotprojekter med verdens første eldrevne fjernbusser i Frankrig og Tyskland. Siden februar 2020 har en FlixBus drevet af solceller kørt fra Dortmund til London (via Eindhoven, Antwerpen, Brugge og Calais), hvilket har mindsket CO₂-udledningen med i gennemsnit 7%, selv i de første par uger.

CO₂-kompensation gennem den internationalt anerkendte NGO-partner atmosfair

Busrejser er klimavenlige, men ikke 100% CO₂-neutrale. For de passagerer, der er villige og i stand til at yde en ekstra indsats, tilbyder vi at kompensere via de mest troværdige projekter under FN's Gold Standard-projekter i udviklingslande og samtidig forme fremtidens bæredygtige mobilitet i de byer og samfund, hvor vi bor.

Med et enkelt klik kan du ikke kun kompensere for din rejses præcise udledning, men også gøre en direkte forskel for den bæredygtige levevis i dine lokalsamfund.

Når du foretager en onlinebooking hos FlixBus, skal du blot sætte kryds i feltet "Kompensér for din rejse", når du har valgt, hvilken europæisk busrejse du ønsker.

CO₂-udledningen fra din rejse bliver beregnet på baggrund af rejsens længde i kilometer. Det beregnede beløb lægges derefter automatisk til din billetpris. Dit miljømæssige bidrag er normalt ca. 1-3% af den oprindelige pris. P.S. Vi kompenserer naturligvis 100% for vores egne forretningsrelaterede rejser! #WalktheTalk".

Hvor bruges pengene?

75% af dit klimabidrag bruges til fuldt ud at kompensere for rejsens udledning ved at finansiere brændstofeffektive ovne i Rwanda. De resterende 25% går til "Future of Mobility Fund", som er oprettet af FlixBus og atmosfair for at fremme bæredygtig mobilitet og dekarbonisering i de byer og samfund, hvor vi har aktiviteter. Her hjælper dit bidrag med at få nye CO₂-neutrale teknologier fra laboratoriet ud på landevejene, hvor de kan gøre en forskel. Du hjælper også lokalsamfund, NGO'er og frivillige grupper med at gøre klimavenlige valg tilgængelige for alle. På verdensplan vælger mere end 6,5% af vores passagerer at bidrage til klimaet og tage på CO₂-neutrale rejser med os.

Hvad har vi opnået sammen indtil nu?

Ren madlavning for sundhed og miljø i Rwanda

I Rwandas landdistrikter er de fleste mennesker afhængige af åben ild, når de skal tilberede deres måltider – en ineffektiv teknologi, der kræver meget brænde og har bidraget til massiv skovrydning. Med hjælp fra FlixBus' passagerer og andre partnere støtter atmosfair salget af højeffektive ovne – kaldet Save80 – der bruger 80% mindre brænde, reducerer CO₂-udledningen betydeligt og fjerner presset fra de lokale skove. Derudover har atmosfairs lokale partnere, SaferRwanda og Rwanda Women’s Network, ansat medarbejdere til at samle ovnene lokalt og organisere salget i hele landet, hvilket indtil videre har sørget for job og uddannelse til over 200 medarbejdere. Projektet er certificeret af både FN og Gold Standard, og det undergår regelmæssigt uafhængige revisioner. Indtil 2020 har projektet sparet mere end 300.000 tons CO₂.

Ud over at beskytte miljøet beskytter Save80-ovnene også brugernes sundhed ved at reducere røg. atmosfair gennemfører i øjeblikket et feltstudie med NGO'en Buana e.V., der undersøger, hvordan brugen af Save80-ovnene i stedet for åben ild forbedrer lungefunktionen hos brugerne i Rwanda.

Siden 2017 har FlixBus' passagerer udlignet mere end 60.000 tons CO₂ gennem Rwanda-projektet. Det svarer til mere end 2 milliarder kørte kilometer med FlixBus!

Opladningsinfrastruktur til elbusser

Som den første virksomhed i verden tester FlixBus elbusser på langdistanceruter. I 2018 fik vi Tysklands første eldrevne fjernbus ud på vejene. Jeres klimabidrag var med til at bane vejen for denne milepæl og for fremtidens elbusser ved at finansiere den nødvendige opladningsinfrastruktur. Manglen på ladestationer, der kan forsyne store køretøjer med elektricitet, er i øjeblikket en af de største barrierer, der afholder elbusser fra at overtage vores veje.

Bussen, der kørte mellem Mannheim og Frankfurt i 12 måneder, sparede ca. 1 ton CO₂ pr. 1.000 km ved at undgå forbrænding af diesel. Klimaaftrykket fra bussens litium-jern-fosfat-batteri er således fuldt ud kompenseret efter ca. 39.000 km.

Eldrevne ladcykler sætter grønne hjul på mad og levering

I 2016 spurgte vi jer på Facebook, hvad I gerne vil have os til at bruge jeres klimabidrag på. Med mere end 1.000 stemmer faldt beslutningen på at støtte mere bæredygtig mobilitet i byerne ved at finansiere eldrevne ladcykler. Takket være jeres gode indsats har vi leveret 16 ladcykler til fem forskellige sociale organisationer, herunder Foodsharing e.V., Tafel og Caritas i 11 byer i hele Tyskland og to byer i Østrig. Som reaktion på pandemien i 2020 blev fire cykler doneret til sociale organisationer, der leverede mad og varer til udsatte grupper under nedlukningen. Når disse cykler ikke er i brug, bliver de stillet gratis til rådighed for offentligheden via udlejningsplatforme for ladcykler.

Ud af de 16 cykler er 13 blevet doneret til Foodsharing for at støtte deres arbejde med at redde mad fra at gå til spilde. Madspild er en stor kilde til udledning af drivhusgasser, da omkring en tredjedel af alle fødevarer, der produceres på verdensplan, går til spilde hvert år. De lokale ildsjæle bruger cyklerne til at redde overskydende mad fra affaldscontaineren og distribuere den til velgørenhed og i deres lokalsamfund. Med de eldrevne ladcykler kan man redde ca. 100 tons mad om året og dermed undgå en CO₂-udledning på ca. 700 tons. Denne mængde CO₂ svarer til, at FlixBus kører omkring ækvator ca. 21 gange.

Uddannelse i klimaforandringer 

Bøf eller grøntsager? Fly eller bus? Hvilken forskel gør det for klimaet? Det er et spørgsmål, som elever i 4. klasse får svar på i den klimaundervisning, der er finansieret af jeres klimabidrag. Nonprofitorganisationen Deutsche Umweltaktion (DUA) underviser i disse lektioner, der er professionelt planlagt, og lærer børnene om deres klimaaftryk på en sjov og underholdende måde. I alt blev der gennemført 32 lektioner på skoler i Tyskland, Frankrig og Østrig.

Solenergi til SOS Børneby

I 2020 finansierede jeres klimabidrag installationen af et solcelleanlæg og en plugin-hybridbil til SOS Børnebyen i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Anlægget vil levere ren el til de ca. 100 børn og medarbejdere, der bor i børnebyen, og erstatter elforbruget fra det nationale elnet, der hovedsageligt er kulbaseret. Derudover vil den rene elektricitet blive brugt til at oplade bilen og gøre det muligt at køre ærinder i byen på en mere bæredygtig måde. Solcelleanlægget vil dermed spare omkring 24 tons CO₂ om året. Det svarer omtrent til at flyve 10 gange fra Berlin til New York og tilbage igen.

SOS Børnebyerne tilbyder alternative familier til børn, der mangler passende forældreomsorg. Børnebyen i Sarajevo blev bygget til at tage sig af børn, der blev forældreløse under krigen i Bosnien, og har lige siden givet børn i nød et nyt, kærligt hjem.