Hvis du oplever problemer i forbindelse med brug af denne webside, bedes du ringe til os på +45 35 15 40 55 eller se nærmere oplysninger i FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

I. Generelle forretnings- og reservationsbetingelser

Version: 16.7.2020

1 Anvendelsesområde

De generelle forretnings- og særlige reservationsbetingelser gælder for anvendelse af webportaler og reservation af rejser gennemført af FlixBus.

2 Aftalepart

Aftaleparten i forbindelse med reservation af rejser (billetsalgssteder) og brug af webportalerne er FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland, herefter kaldet FlixMobility.

3  Kommerciel brug af webportalen

3.1 Prissammenligningssider kan indgå en skriftlig aftale med FlixMobility, hvorved FlixMobility godkender modtagelse, behandling og offentliggørelse af FlixMobilitys priser og køreplaner.

3.2 Det er ikke tilladt at benytte FlixMobilitys webportaler til ikke-private eller kommercielle formål. Brugen af automatiserede systemer til udtræk af data fra denne hjemmeside til kommercielle formål (”screen scraping”) er ikke tilladt. FlixMobility forbeholder sig retten til at gribe ind i tilfælde af overtrædelse af denne regel.

4 Betaling og kuponer

4.1 Der kan anvendes forskellige betalingsmetoder til at betale for billetter, alt afhængigt af reservationsstedet:

 • På internettet: PayPal, på regning, kreditkort (MasterCard/Visa/Amex), straksoverførsel, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ved alle reservationer forbeholder vi os retten til ikke at tilbyde bestemte betalingstyper og henvise til andre betalingstyper.
 • Ombord på køretøjerne: Kontant.
 • På salgssteder/i rejsebureauer: Alle betalingsformer, der tilbydes af agenturet, og i alle tilfælde kontant betaling.

4.2 Særlige betingelser ved betaling med kreditkort:

4.2.2.1 Kreditkortkøb

4.2.2.2 Ved kreditkortkøb debiteres kundens konto, når reservationen er foretaget. Når kunden betaler med kreditkort, giver han eller hun på reservationstidspunktet sit pengeinstitut besked på at oplyse FlixMobility, eller en af dem autoriseret tredjepart, om kundens fulde navn og adresse i tilfælde af tilbageførelse af en betaling for at give FlixMobility tilladelse til at gøre kravene gældende mod kunden.

4.2.2.3 I tilfælde af en tilbageførelse af en betaling med kreditkort betaler passageren eventuelt opståede bankgebyrer. Herudover opkræves afbestillingsgebyrer. Passageren får mulighed for at dokumentere, at tilbageførsel af beløbet er foretaget med lavere eller uden omkostninger. Ved tilbageførsel af betalinger med kreditkort kan kunden være udelukket fra at foretage kreditkortbetalinger midlertidigt eller permanent.

4.2.3 Ved fremsendelse af rykkerskrivelser fra FlixMobility uden reaktion fra kunden videregives kravene til en ekstern serviceudbyder til videre bearbejdning. Til dette formål kan FlixMobility videregive alle personoplysninger på debitor til denne eksterne serviceudbyder.

4.2.4 Modregning, tilbageholdelsesret

4.2.4.1 Kunden har kun ret til modregning, hvis kundes modkrav er identificeret som lovlige eller som ubestridte eller anerkendte af os. Herudover har kunden kun tilbageholdelsesret, hvis og såfremt kundens modkrav er baseret på samme aftaleforhold.

4.2.4.2 Hvis kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser i forhold til os, forfalder alle eksisterende krav vedrørende samme aftaleforhold øjeblikkeligt til betaling.

4.2.5 Betalingsgebyrer

4.2.5.1 Den samlede billetpris, der vises i netbutikken, indbefatter eventuelle betalingsgebyrer, der opkræves af tredjepartsudbydere af den valgte betalingsmetode, og som du skal betale plus lovpligtig moms.

4.2.5.2 Kunder, som vælger en gebyrpligtig betalingsmetode, opkræves et gebyr plus moms, der svarer til en procentdel af det samlede beløb i indkøbskurven. I hvert enkelt land står mindst én gratis og almindelig betalingsmetode til rådighed.

4.3 Indløsning af kuponer:

4.3.1 Der kan højst indløses én kupon pr. reservation. Kuponer kan kun indløses på internettet eller i vores salgskontorer.

Kuponer med en kontant værdi, såkaldte værdikuponer, kan indløses for hele kurven.

Kuponer med procentværdi og kuponer til gratis rejse kan kun indløses for selve billetprisen. De kan ikke indløses for yderligere tjenesteydelser (f.eks. servicegebyr, ekstra gebyr for cykler eller bagage).

4.3.2 Under kuponkampagner, som gennemføres af FlixMobility inden for rammerne af marketingsaktiviteter, er køb og brug af kuponer begrænset til tre kuponer pr. person. Hvis en person indløser mere end tre af de samme kuponer, kan FlixMobility annullere de reservationer, der overstiger de første tre reservationer. Der kan være undtagelser fra denne regel ved specielle kampagner.

4.3.3 Kuponer, der udstedes gratis i forbindelse med en marketingsaktivitet eller pr. kulance, udløber ved foretagelse af første reservationsprocedure.

4.3.4 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af kuponer, er ikke tilladt og sanktioneres af FlixMobility i form af spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.3.5 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

4.3.6 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort eller en kupon har FlixMobility ret til at lukke de pågældende kundekonti og/eller forlange en alternativ betalingsmetode og/eller spærre kuponerne. Der kan ikke stilles krav om godkendelse eller udbetaling af de berørte kuponer.

4.3.7 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort eller en kupon har FlixMobility ret til at annullere billetter, der er blevet helt eller delvist betalt med en sådan kupon.

4.4 Indløsning af Interflix-kuponkoder

4.4.1 Der kan højst indløses én kuponkode pr. reservation. Kuponkoderne aktiveres automatisk inden for 48 timer og kan kun indløses på internettet eller hos vores partnerbureauer.

4.4.2 Kuponkoderne er gyldige i tre måneder.

4.4.3 Kun en direkte forbindelse kan reserveres, med undtagelse af udrejser og hjemrejser. Rejsens udgangspunkt behøver ikke at være destinationen.

4.4.4 Kuponerne er personlige og må ikke overdrages til andre.

4.4.5 Reservationer kan kun ændres via vores kundeserviceafdeling. En annullering er udelukket.

4.4.6 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af kuponkoder, er ikke tilladt og sanktioneres af firmaet FlixMobility i form af spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.4.7 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

4.4.8 Enhver rejse, der reserveres via en kupon, er separat og uafhængig af andre rejser.

4.4.9 Passageren har ret til at hæve købsaftalen inden for 14 dage. Notifikation om tilbagetrækkelse skal indleveres skriftligt.

4.5 Priskampagner

4.5.1 De priskampagner, som FlixMobility GmbH gennemfører inden for rammerne af marketingsaktiviteter, samt køb af prisnedsatte billetter, er begrænset til tre billetter pr. person. Hvis en person køber flere end tre billetter inden for rammerne af en og samme kampagne, kan FlixMobility GmbH annullere alle reservationer ud over de første tre billetter. Der kan ses bort fra denne regel ved specielle tilbud.

4.5.2 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af billetter, er ikke tilladt og sanktioneres af FlixMobility GmbH gennem spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.5.3 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, tilbagetagelse eller overdragelse af billetter forbeholder FlixMobility GmbH sig retten til at lukke den tilhørende kundekonto og/eller forlange en alternativ betalingsmetode og/eller erklære billetterne for ugyldige. FlixMobility GmbH accepterer ingen krav på godkendelse eller tilbagetagelse af den pågældende billet.

4.5.4 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, tilbagetagelse eller overdragelse af billetter forbeholder FlixMobility GmbH sig retten til at annullere billetter, der helt eller delvist er blevet betalt via returnering af andre billetter.

4.5.5 Billetter, der er købt inden for rammerne af et tilbud, og for hvilke andre betingelser gælder efter udløb af det pågældende tilbud, skal købes til den fulde pris, der gælder på datoen for rejsen/billettens gyldighedsdato.

5 Afbestilling og overførsel

5.1 Ændring af reservation kræver afbestilling af den tidligere rejse. Afbestilling kan ske enten før afrejse i henhold til punkt 5.2 til 5.5 eller ved ikke at benytte billetten og efterfølgende få den refunderet i henhold til punkt 5.6. En ændring eller afbestilling af reservationen hos chaufføren er ikke mulig.

5.2 Aflysninger kan kun foretages på FlixBus-hjemmesiderne eller via partnerbureauer og billetsalgssteder under FlixCompanies op til 15 minutter før planlagt afgang. En ud- og hjemrejse betragtes som én reservation.

5.3 I tilfælde af en afbestilling udstedes et såkaldt tilgodebevis. Dette tilgodebevis er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen og giver passageren ret til at foretage en ny reservation inden for dette tidsrum til tilgodebevisets værdi. Hvis prisen for den nye reservation er højere end tilgodebevisets værdi, skal forskellen betales. Hvis prisen er lavere, opretholdes restbeløbet på tilgodebeviset, som kan anvendes til at betale for en anden reservation. Der kan forekomme afvigelser fra disse regler i forbindelse med tidsbegrænsede kampagnetilbud. Nærmere oplysninger fremgår af tilbudsbetingelserne på webportalerne.

5.4 Der opkræves et annulleringsgebyr pr. annulleret rejse og pr. passager for hver annullering. Tilgodebeviset udstedes på billetprisen minus gebyret for annulleringsproceduren. I tilfælde af ændring af passagernavnet skal prisforskellen betales, hvis billetten i mellemtiden er blevet dyrere. Ændring af telefonnummer er gratis.

5.5 Hvis et tilgodebevis anvendes ved en reservation, gælder samme afbestillingsregler og -betingelser for den nye rejse.

5.6 Hvis en billet til en rejse med FlixCompanies ikke anvendes, refunderes billetprisen minus et ekspeditionsgebyr pr. rejse og passager ved anmodning og ved fremvisning af billetten, såfremt passageren ikke kan dokumentere, at der ikke er påløbet erstatningsbeløb eller et lavere erstatningsbeløb er påløbet. Det er passagerens ansvar at bevise, at billetten ikke er blevet benyttet. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse. Rejser med skift regnes som én rejse. Anmodningen kan foretages uformelt indenfor 3 måneder. Anmodningen skal sendes til FlixMobility eller FlixBus DACH pr. post til FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland eller til FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin, Tyskland. Ekspeditionsgebyret reduceres til € 2 (eller det tilsvarende beløb i den respektive valuta) pr. rejse og passager, plus eventuelle bankgebyrer, hvis busselskabet er FlixMobility GmbH eller FlixBus DACH GmbH, og hvis anmodningen sker straks og senest en uge efter, at billettens gyldighed udløber. Derfor er ekspeditionsgebyrets beløb baseret på perioden efter afgangen, når anmodningen sker.  5.6 er ikke anvendelig til billetter udstedt af FlixTrain GmbH.

5.7 Ingen af ovennævnte ekspeditions-, afbestillings- og eventuelle bankgebyrer opkræves, hvis der anmodes om refusion på grundlag af årsager, som hører ind under FlixMobility GmbHs eller FlixCompanies’ ansvarsområder. Kreditering af befordringsomkostninger minus eventuelle ekspeditionsgebyrer, samt et eventuelt bankgebyr, foretages udelukkende til den af kunden ved reservationen angivne konto og ved betaling med kreditkort til den tilhørende kreditkortkonto.

6  Værneting

Værneting for almindelige handlende, juridiske personer og fysiske personer, som ikke har normalt værneting i landet – samt fysiske personer, som har ændret bopæl eller sædvanligt opholdssted til udlandet efter indgåelse af en befordringsaftale, og hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt ved anlæggelse af søgsmål – er München, Tyskland.

7  Enkelte bestemmelser uden retskraft

Hvis en bestemmelse i disse generelle forretnings- og særlige befordringsbetingelser er erklæret eller bliver helt eller delvist erklæret uden retskraft eller ugyldig, gælder de resterende bestemmelser i befordringsaftalen principielt fortsat.

 

II Afvigende, landsspecifikke bestemmelser

1.  Sverige

 • Vedr. 4.1: I Sverige kan man kun betale via kortbetalinger ombord på køretøjet (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan billetten herudover købes hos buschaufføren via mobile, NFC-baserede betalingssystemer. (F.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

 • Vedr. 4.1: Der accepteres kun kortbetalinger på køretøjerne (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) og i BLIK-systemet til forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o.
 • Vedr. 4.2.4.1, 4.2.4.2, 5.6: Disse bestemmelser gælder ikke for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • Vedr. 5.1: En afbestilling og modtagelse af en efterfølgende refusion for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o., kan ikke udføres uden brug af billetten.
 • Vedr. 5.4: Der opkræves intet annulleringsgebyr for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z.o.o.

3. Tjekkiet

 • Vedr. 5.4: Afbestillingsgebyret vil ikke gælde for rejser betalt i tjekkiske kroner.
 • Vedr. 6: Enhver potentiel retssag mellem FlixBus CZ s.r.o. og en passager skal indbringes for en domstol i Tjekkiet.

4. Den russiske føderation

 • Vedr. 6: Jurisdiktionsstedet for eventuelle potentielle søgsmål mellem LLC FlixBus Rus og en passager er hjemstedet for LLC FlixBus Rus, nemlig byen Moskva.

5. Storbritannien

 • Vedr. 5.6: En refusion af billetten efter dens udløb er ikke relevant for forbindelser, der drives af FlixBus UK Limited.

6. Frankrig

 • Vedr. 5.6: En refusion af billetten efter dens udløb er ikke relevant for forbindelser leveret indenfor Frankrig, der drives af FlixBus France S.A.R.L.

7. Portugal

 • Vedr. 5.6: En refusion af billetten efter dens udløb er ikke relevant for forbindelser leveret indenfor Portugal, der drives af FlixBus Portugal Unipessoal LDA.