I. Generelle forretnings- og reservationsbetingelser

Version: 16.05.2023

1 Anvendelsesområde

1.1 De generelle forretningsvilkår og særlige reservationsbetingelser gælder for brugen af FlixBus' webportaler (herunder mobilapplikationen, der er beregnet til at give kunder mulighed for at besøge sådanne webportaler) og reservation af rejser hos FlixBus.

1.2 Bemærk venligst, at disse generelle forretningsvilkår og særlige reservationsbetingelser ikke gælder for følgende forhold, som er dækket af separate vilkår og betingelser:

a) FlixBus giver på sine webportaler også mulighed for at anføre og reservere tredjeparters landtransporttjenester, der tilbydes af tredjepartstransportselskaber autoriseret af FlixBus, for at offentliggøre og vise visse rejser på sine webportaler for hvilke FlixBus ikke er en kontraheret partner for så vidt angår reservation af billetter (“Tilbud fra White Label-transportselskaber”). Disse tilbud udgør ikke en reservation af rejser hos FlixBus, da FlixBus i forbindelse med disse tilbud kun gør det muligt at reservere tilbud fra White Label-transportselskaber via et websted på adressen booking.flixbus.com eller i form af en mobilapplikation, der er beregnet til at give kunder mulighed for at besøge webstedet (samlet benævnt “White Label-platformen”). Anvendeligheden af et tilbud fra et White Label-transportselskab angives i løbet af reservationsprocessen ved en omdirigering fra FlixBus-webportalerne til White Label-platformen. Kundernes adgang til White Label-platformen og vilkårene og betingelserne for de tjenester, der ydes af FlixBus og dets partnere i forbindelse med reservation af tilbud fra White Label-transportselskaber på White Label-platformen, reguleres af de separate vilkår og betingelser for White Label-platformen.

b) Vilkårene og betingelserne i forbindelse med transport af passagerer reguleres af separate vilkår og betingelser, som afhænger af det relevante kontraherede transportselskab. Det gældende kontraherede transportselskab (“transportselskabet”) og de respektive transportvilkår og -betingelser (“transportselskabets vilkår og betingelser”) angives i løbet af søgningen og reservationsprocessen.

2 Aftalepart

Aftaleparten i forbindelse med reservation af rejser (billetsalgssteder) og brug af webportalerne er Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland, herefter kaldet Flix.

3  Kommerciel brug af webportalen

3.1 Prissammenligningssider kan indgå en skriftlig aftale med Flix, hvorved Flix godkender modtagelse, behandling og offentliggørelse af Flixs priser og køreplaner.

3.2 Det er ikke tilladt at benytte Flixs webportaler til ikke-private eller kommercielle formål. Brugen af automatiserede systemer til udtræk af data fra denne hjemmeside til kommercielle formål (”screen scraping”) er ikke tilladt. Flix forbeholder sig retten til at gribe ind i tilfælde af overtrædelse af denne regel.

4 Betaling og kuponer

4.1 Der kan anvendes forskellige betalingsmetoder til at betale for billetter, alt afhængigt af reservationsstedet:

 • På internettet: PayPal, på regning, kreditkort (MasterCard/Visa/Amex), straksoverførsel, iDeal, Postfinance, Carte Bleue, Dotpay, Google Pay, Apple Pay. Ved alle reservationer forbeholder vi os retten til ikke at tilbyde bestemte betalingstyper og henvise til andre betalingstyper.
 • Ombord på køretøjerne: Kontant.
 • På salgssteder/i rejsebureauer: Alle betalingsformer, der tilbydes af agenturet, og i alle tilfælde kontant betaling. Hvis salget foregår ved transportkøretøjet, kan betalingsmetoderne være begrænset til udelukkende kontantbetaling eller kreditkortbetaling.

4.2 Særlige betingelser ved betaling med kreditkort:

4.2.1 Ved kreditkortkøb debiteres kundens konto, når reservationen er foretaget. Når kunden betaler med kreditkort, giver han eller hun på reservationstidspunktet sit pengeinstitut besked på at oplyse Flix, eller en af dem autoriseret tredjepart, om kundens fulde navn og adresse i tilfælde af tilbageførelse af en betaling for at give Flix tilladelse til at gøre kravene gældende mod kunden.

4.2.2 tilfælde af en tilbageførelse af en betaling med kreditkort betaler passageren eventuelt opståede bankgebyrer. Herudover opkræves afbestillingsgebyrer. Passageren får mulighed for at dokumentere, at tilbageførsel af beløbet er foretaget med lavere eller uden omkostninger. Ved tilbageførsel af betalinger med kreditkort kan kunden være udelukket fra at foretage kreditkortbetalinger midlertidigt eller permanent.

4.3 Ved fremsendelse af rykkerskrivelser fra Flix uden reaktion fra kunden videregives kravene til en ekstern serviceudbyder til videre bearbejdning. Til dette formål kan Flix videregive alle personoplysninger på debitor til denne eksterne serviceudbyder.

4.4 Modregning, tilbageholdelsesret

4.4.1 Kunden har kun ret til modregning, hvis kundes modkrav er identificeret som lovlige eller som ubestridte eller anerkendte af os. Herudover har kunden kun tilbageholdelsesret, hvis og såfremt kundens modkrav er baseret på samme aftaleforhold.

4.4.2 Hvis kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser i forhold til os, forfalder alle eksisterende krav vedrørende samme aftaleforhold øjeblikkeligt til betaling.

4.5 Betalingsgebyrer

4.5.1 Den samlede billetpris, der vises i netbutikken, indbefatter eventuelle betalingsgebyrer, der opkræves af tredjepartsudbydere af den valgte betalingsmetode, og som du skal betale plus lovpligtig moms.

4.5.2 Kunder, som vælger en gebyrpligtig betalingsmetode, opkræves et gebyr plus moms, der svarer til en procentdel af det samlede beløb i indkøbskurven. I hvert enkelt land står mindst én gratis og almindelig betalingsmetode til rådighed.

4.6 Indløsning af kuponer:

4.6.1 Der kan højst indløses én kupon pr. reservation. Kuponer kan kun indløses på internettet eller i vores salgskontorer.

Kuponer med en kontant værdi, såkaldte værdikuponer, kan indløses for hele kurven.

Kuponer med procentværdi og kuponer til gratis rejse kan kun indløses for selve billetprisen. De kan ikke indløses for yderligere tjenesteydelser (f.eks. servicegebyr, ekstra gebyr for cykler eller bagage).

4.6.2 Under kuponkampagner, som gennemføres af Flix inden for rammerne af marketingsaktiviteter, er køb og brug af kuponer begrænset til tre kuponer pr. person. Hvis en person indløser mere end tre af de samme kuponer, kan Flix annullere de reservationer, der overstiger de første tre reservationer. Der kan være undtagelser fra denne regel ved specielle kampagner.

4.6.3 Kuponer, der udstedes gratis i forbindelse med en marketingsaktivitet eller pr. kulance, udløber ved foretagelse af første reservationsprocedure.

4.6.4 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af kuponer, er ikke tilladt og sanktioneres af Flix i form af spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.6.5 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

4.6.6 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort eller en kupon har Flix ret til at lukke de pågældende kundekonti og/eller forlange en alternativ betalingsmetode og/eller spærre kuponerne. Der kan ikke stilles krav om godkendelse eller udbetaling af de berørte kuponer.

4.6.7 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, indløsning eller overdragelse af et gavekort eller en kupon har Flix ret til at annullere billetter, der er blevet helt eller delvist betalt med en sådan kupon.

4.7Indløsning af Interflix-kuponkoder

4.7.1 Der kan højst indløses én kuponkode pr. reservation. Kuponkoderne aktiveres automatisk inden for 48 timer og kan kun indløses på internettet eller hos vores partnerbureauer.

4.7.2 Kuponkoderne er gyldige i tre måneder.

4.7.3 Kun en direkte forbindelse kan reserveres, med undtagelse af udrejser og hjemrejser. Rejsens udgangspunkt behøver ikke at være destinationen.

4.7.4 Kuponerne er personlige og må ikke overdrages til andre.

4.7.5 Reservationer kan kun ændres via vores kundeserviceafdeling. En annullering er udelukket.

4.7.6 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af kuponkoder, er ikke tilladt og sanktioneres af firmaet Flix i form af spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.7.7 Udbetaling af værdikuponen er ikke muligt.

4.7.8 Enhver rejse, der reserveres via en kupon, er separat og uafhængig af andre rejser.

4.7.9 Passageren har ret til at hæve købsaftalen inden for 14 dage. Notifikation om tilbagetrækkelse skal indleveres skriftligt.

4.8 Priskampagner

4.8.1 De priskampagner, som Flix SE gennemfører inden for rammerne af marketingsaktiviteter, samt køb af prisnedsatte billetter, er begrænset til tre billetter pr. person. Hvis en person køber flere end tre billetter inden for rammerne af en og samme kampagne, kan Flix SE annullere alle reservationer ud over de første tre billetter. Der kan ses bort fra denne regel ved specielle tilbud.

4.8.2 Kommerciel anvendelse, herunder især videresalg af billetter, er ikke tilladt og sanktioneres af Flix SE gennem spærring af billetter og/eller fremsættelse af erstatningskrav.

4.8.3 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, tilbagetagelse eller overdragelse af billetter forbeholder Flix SE sig retten til at lukke den tilhørende kundekonto og/eller forlange en alternativ betalingsmetode og/eller erklære billetterne for ugyldige. Flix SE accepterer ingen krav på godkendelse eller tilbagetagelse af den pågældende billet.

4.8.4 I tilfælde af bedrageri, forsøg på unddragelse eller mistanke om andre illegale aktiviteter i forbindelse med køb, tilbagetagelse eller overdragelse af billetter forbeholder Flix SE sig retten til at annullere billetter, der helt eller delvist er blevet betalt via returnering af andre billetter.

4.8.5 Billetter, der er købt inden for rammerne af et tilbud, og for hvilke andre betingelser gælder efter udløb af det pågældende tilbud, skal købes til den fulde pris, der gælder på datoen for rejsen/billettens gyldighedsdato.

5 Afbestilling og overførsel

5.1 Ændring af reservation kræver afbestilling af den tidligere rejse. Afbestilling kan ske enten før afrejse i henhold til punkt 5.2 til 5.5 eller ved ikke at benytte billetten og efterfølgende få den refunderet i henhold til punkt 5.6. En ændring eller afbestilling af reservationen hos chaufføren er ikke mulig.

5.2 Aflysninger kan kun foretages på FlixBus-hjemmesiderne eller via partnerbureauer og billetsalgssteder under FlixCompanies op til 15 minutter før planlagt afgang. En ud- og hjemrejse betragtes som én reservation.

5.3 I tilfælde af en afbestilling udstedes et såkaldt tilgodebevis. Dette tilgodebevis er gyldigt i 12 måneder fra udstedelsesdatoen og giver passageren ret til at foretage en ny reservation inden for dette tidsrum til tilgodebevisets værdi. Hvis prisen for den nye reservation er højere end tilgodebevisets værdi, skal forskellen betales. Hvis prisen er lavere, opretholdes restbeløbet på tilgodebeviset, som kan anvendes til at betale for en anden reservation. Der kan forekomme afvigelser fra disse regler i forbindelse med tidsbegrænsede kampagnetilbud. Nærmere oplysninger fremgår af tilbudsbetingelserne på webportalerne.

5.4 Der opkræves et annulleringsgebyr pr. annulleret rejse og pr. passager for hver annullering. Tilgodebeviset udstedes på billetprisen minus gebyret for annulleringsproceduren. I tilfælde af ændring af passagernavnet skal prisforskellen betales, hvis billetten i mellemtiden er blevet dyrere. Ændring af telefonnummer er gratis.

5.5 Hvis der benyttes en afbestillingskupon til en reservation, gælder de samme vilkår og betingelser for afbestillinger også for den nye rejse.

5.6 Hvis en billet til en rejse med FlixCompanies ikke anvendes, refunderes billetprisen minus et ekspeditionsgebyr pr. rejse og passager ved anmodning og ved fremvisning af billetten, såfremt passageren ikke kan dokumentere, at der ikke er påløbet erstatningsbeløb eller et lavere erstatningsbeløb er påløbet. Det er passagerens ansvar at bevise, at billetten ikke er blevet benyttet. Der udstedes en billet pr. passager og pr. rejse. Rejser med skift regnes som én rejse. Anmodningen kan foretages uformelt indenfor 3 måneder. Anmodningen skal sendes til Flix eller FlixBus DACH pr. post til Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland eller til FlixBus DACH GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 33, 10178 Berlin, Tyskland. Ekspeditionsgebyret reduceres til € 2 (eller det tilsvarende beløb i den respektive valuta) pr. rejse og passager, plus eventuelle bankgebyrer, hvis busselskabet er Flix SE eller FlixBus DACH GmbH, og hvis anmodningen sker straks og senest en uge efter, at billettens gyldighed udløber. Derfor er ekspeditionsgebyrets beløb baseret på perioden efter afgangen, når anmodningen sker.  5.6 er ikke anvendelig til billetter udstedt af FlixTrain GmbH.

5.7 Ingen af ovennævnte ekspeditions-, afbestillings- og eventuelle bankgebyrer opkræves, hvis der anmodes om refusion på grundlag af årsager, som hører ind under Flix SE eller FlixCompanies’ ansvarsområder. Kreditering af befordringsomkostninger minus eventuelle ekspeditionsgebyrer, samt et eventuelt bankgebyr, foretages udelukkende til den af kunden ved reservationen angivne konto og ved betaling med kreditkort til den tilhørende kreditkortkonto.

5.8 Eventulle afvigelser i afbestillingspolitikker i eventuelt transportselskabs vilkår og betingelser gælder ikke.

6  Værneting

Værneting for almindelige handlende, juridiske personer og fysiske personer, som ikke har normalt værneting i landet – samt fysiske personer, som har ændret bopæl eller sædvanligt opholdssted til udlandet efter indgåelse af en befordringsaftale, og hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt ved anlæggelse af søgsmål – er München, Tyskland.

7  Enkelte bestemmelser uden retskraft

Hvis individuelle bestemmelser i disse generelle forretningsvilkår og særlige reservationsbetingelser er eller bliver helt eller delvist uigennemførlige eller ugyldige, skal dette i princippet ikke kompromittere gennemførligheden af kontrakten som helhed.
 

II Afvigende, landsspecifikke bestemmelser

1.  Sverige

 • Vedr. 4.1: I Sverige kan man kun betale via kortbetalinger ombord på køretøjet (MasterCard, Visa, American Express, Maestro, Visa Electron, V Pay, JCB, Diners Club, China Union Pay). I Sverige kan billetten herudover købes hos buschaufføren via mobile, NFC-baserede betalingssystemer. (F.eks. Swish, Mobile Pay, Apple Pay, Android Pay).

2.  Polen

 • Vedr. 4.1: Der accepteres kun kortbetalinger på køretøjerne (Visa, V Pay, MasterCard, Maestro JCB, PolCard, PolCard BIS, Diners Club, American Express) og i BLIK-systemet til forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o.
 • Vedr. 4.4.1, 4.4.2, 5.6: Disse bestemmelser gælder ikke for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z.o.o.
 • Vedr. 5.1: Der kan ikke foretages en afbestilling ved ikke at benytte billetten og derefter modtage en refusion for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o. eller eventuelt transportselskab med hjemsted i Polen.
 • Vedr. 5.4: Der opkræves ikke afbestillingsgebyr for forbindelser, der drives af FlixBus Polska sp. z o.o. eller eventuelt transportselskab med hjemsted i Polen.

3. Tjekkiet

 • Vedr. 5.4: Afbestillingsgebyret vil ikke gælde for rejser betalt i tjekkiske kroner.
 • Vedr. 6: Enhver potentiel retssag mellem FlixBus CZ s.r.o. og en passager skal indbringes for en domstol i Tjekkiet.

4. Storbritannien

 • Vedr. 5.6: Der udbetales ikke refusion for billetten efter billettens udløb for forbindelser, der drives af FlixBus UK Limited eller eventuelt transportselskab med hjemsted i Storbritannien.

5. Frankrig

 • Vedr. 5.6: Der udbetales ikke refusion for billetten efter billettens udløb for forbindelser inden for Frankrigs grænser, der drives af FlixBus France SARL eller eventuelt transportselskab med hjemsted i Frankrig.

6. Portugal

 • Vedr. 5.6: Der udbetales ikke refusion for billetten efter billettens udløb for forbindelser inden for Portugals grænser, der drives af FlixBus Portugal Unipessoal LDA eller eventuelt transportselskab med hjemsted i Portugal.

7. Ukraine

 • Vedr. 4.5.1: Den samlede billetpris, der er angivet i onlinebutikken, omfatter eventuelle betalingsgebyrer, der opkræves af tredjepartsudbydere (forbundet med FlixBus) for den betalingsmetode, der vælges af dig, og som skal betales af dig, samt lovbestemt salgsafgift.
  Desuagtet andet, der er beskrevet heri, kan den samlede pris, der er angivet i onlinebutikken, og som skal betales af kunden, omfatte ingen gebyrer fra kundens bank og/eller pengeinstitut, som kan opkræves yderligere i henhold til relevante politikker eller love relateret til en sådan bank/pengeinstitut uden FlixBus' kendskab og involvering, forårsaget af, herunder, men ikke begrænset til, dobbelt konvertering af kundens relevante bank/pengeinstitut. Parterne er således enige om og bekræfter, at den samlede pris, der skal betales af kunden, kan opkræves yderligere, og FlixBus har ingen forbindelse og er ikke erstatningsansvarlig for sådanne yderligere opkrævninger.

8. Danmark

 • Vedr. 4.1: Salg om bord er ikke tilgængelig i Danmark.