FlixBus White Label-vilkår og betingelser

1.    Indledning

Flix SE, (“FlixBus”) og dets globale datterselskaber leverer Europas største intercity-busnetværk og hjælper millioner af mennesker med at nå deres bestemmelsessted hver dag. FlixBus tilvejebringer søgning og reservationer af disse tjenester på et websted eller i form af en mobilapplikation, der gør det muligt for slutbrugere (“kunder”), der besøger webstedet.

FlixBus giver også kunder mulighed for at reservere tredjeparts landtransporttjenester, der tilbydes af tredjeparts transportselskaber (“White Label-transportørtilbud”). I forbindelse med White Label-transportørtilbud har kunder mulighed for at booke en landtransporttjeneste til et givet bestemmelsessted inden for et udvalg af tredjeparts landtransportselskaber, der er godkendt af FlixBus til at offentliggøre og vise visse rejser på dets webportaler (som landtransportselskaber, “transportører”). FlixBus muliggør reservation af White Label-transportørtilbud via et websted på adressen booking.FlixBus.com eller i form af en mobilapplikation, der er gør reservation mulig for kunder, der besøger webstedet (sammen “White Label-platformen”).

Anvendeligheden af et White Label-transportørtilbud vil blive angivet ved en omdirigering til White Label-platformen.

Disse vilkår og betingelser regulerer kunders adgang til White Label-platformen og vilkårene og betingelserne for de tjenester, der leveres af FlixBus og dets partnere i forbindelse med reservation af White Label-transportørtilbud på White Label-platformen.

2.    Brug af tjenesterne

2.1 Landtransporttjenester

I forbindelse med White Label-transportørtilbud, der offentliggøres på White Label-platformen, tilbyder FlixBus ikke nogen transportservice til kunder. Transportører er den eneste part, der leverer og er derfor ansvarlige for landtransporttjenesten, billetudstedelsen og betingelserne samt befordrings- og billetudstedelseskontrakten.

FlixBus er ikke en kontraktmæssig partner i forhold til White Label-transportørtilbud og de landtransporttjenester, der er forbundet med White Label-transportørtilbud, og påtager sig derfor intet ansvar for en sådan kontrakt.

Kunder anerkender, at billetudstedelse, reservation af sæder til en transporttjeneste og udførelse af transporttjenesterne derfor er underlagt den relevante Transportørs vilkår (“T&C”) og betingelser, som accepteres ved reservation af et White Label-transportørtilbud.

FlixBus-kuponer (uanset om de er i form af kreditkuponer, rabatkuponer eller InterFlix-kuponer) kan ikke indløses i forbindelse med White Label-transportørtilbud.

2.2 Opsætning af White Label-platformen

For at betjene White Label-platformen gør FlixBus brug af en tredjepartspartner, Distribusion Technologies GmbH, baseret i Tyskland (“Distribusion”). Distribusion udvikler og kører et globalt distributionssystem (GDS) til landtransportbilletter, som omfatter, men ikke er begrænset til, levering af landtransportindhold, den tekniske levering af en White Label-platformsløsning til kundebetalingsformål, betalingsbehandling, afregning og fakturering. FlixBus bruger Distribusions tjenester i en såkaldt “White Label-løsning” til den tekniske forsyning af indholdet af White Label-transportørtilbud og behandlingen af reservationer af White Label-transportørtilbud.

2.3 Angivne oplysninger

Kunder skal sørge for at angive sandfærdige, gyldige og aktuelle oplysninger, når de bruger White Label-platformen. FlixBus og/eller dets tjenesteudbydere forbeholder sig retten til til enhver tid at verificere alle eller en del af oplysningerne med henblik på gennemsigtighed og opdagelse af svig.

Hvis kunden ønsker at reservere en plads til en mindreårig, der rejser alene, skal kunden være opmærksom på, bekræfte muligheden og fortsætte i henhold til transportselskabets vilkår og betingelser (T&C), der er tilgængelige i løbet af reservationsprocessen.

3.    Priser og betalinger

3.1. Priser og gebyrer

Med hensyn til White Label-transportørtilbuds landtransporttjenester er det gebyr, der gælder for landtransportbetingelserne (pris) pr. passager, fastsat efter transportørens eller dennes partners eget skøn.

3.2 Betaling

Ud over FlixBus’ brug, hvis dets tjenester falder under 2.1, vil Distribusion også fungere som transportørens samarbejdspartner. Hvis du har nogen klager eller spørgsmål vedrørende betalingen af et White Label-transportørtilbud, bedes du kontakte FlixBus kundeservice. Vi videresender din klage eller dit spørgsmål til Distribusion.

Når der købes en busbillet på White Label-platformen, skal kunder betale billettens beløb til udstederen af billetten, hvorfra kunderne købte billetten, og, hvis relevant, et servicegebyr ud over billetprisen (“servicegebyr”). Servicegebyret (hvis relevant) beskrives over for kunden, før der reserveres en billet.

Hvis du ønsker at afbestille et White Label-transportørtilbud, som du allerede har reserveret, henvises der til reglerne for afbestilling nedenfor under 4.

3.3 Betalingsmetoder

White Label-transportørtilbud på White Label-platformen skal betales med en af følgende betalingsmetoder:

•    Kreditkort (Mastercard/Visa)
•    Google Pay

Hvis betalingen foretages med kreditkort eller Google Pay, vil kundens konto blive opkrævet ved afslutningen af reservationen. Kortindehaverens navn og kreditkortoplysninger vil blive videresendt af Distribusion til deres betalingsserviceudbyder, Adyen, Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Holland.

4.    Afbestillingspolitik

I tilfælde af Transportørens annullering af den reserverede transportservice har kunden i overensstemmelse med gældende lov og/eller transportørens T&C ret til at kræve refusion af det betalte beløb fra transportøren og/eller andre rettigheder mod transportøren i henhold til en sådan lov. Detaljer er beskrevet i transportselskabets T&C. I forbindelse med White Label-transportørtilbud er FlixBus ikke ansvarlig og skal ikke holdes ansvarlig for refusion af noget beløb eller for eventuelle skader eller tab af fortjeneste eller for organiseringen af alternative tjenester eller erstatningstransporttjenester.
 
Når annullering sker fra kundens side, er annulleringsrettigheder underlagt det relevante transportørs vilkår og betingelser (T&C), som gives på reservationstidspunktet. Ikke desto mindre kan servicegebyret (hvis det er relevant) opbevares af FlixBus.

For transportører, der tillader annullering og/eller ændring af billetter online, er disse handlinger kun tilgængelige i henhold til transportørens T&C. I det omfang det er muligt at afbestille online i henhold til transportørens T&C, kan afbestilling foretages via linket i reservationsbekræftelsen for White Label-transportørtilbuddet.

5.    Personoplysninger

I forbindelse med kunders brug af White Label-platformen kan FlixBus og/eller Distribusion indsamle og behandle nogle af de personoplysninger, der tilvejebringes af kunderne. Ved at bruge platformen anerkender og accepterer kunder behandlingen af deres personoplysninger af FlixBus samt Distribusion i overensstemmelse med gældende lovgivning og bestemmelserne i White Label-platformens databeskyttelsespolitik.

6.    Brug af White Label-platformen

FlixBus tildeler kunder en ikke-eksklusiv, personlig og ikke-overførbar ret til at bruge White Label-platformen og tjenesterne, til kundens personlige og private brug, på en ikke-kommerciel basis og i overensstemmelse med formålene med White Label-platformen og tjenesterne.

Kunder har forbud mod enhver anden brug eller udnyttelse af White Label-platformen og tjenesterne og deres indhold uden forudgående skriftlig tilladelse fra FlixBus. Det er især forbudt for kunder at:
-    bruge White Label-platformen til kommerciel eller profitorienteret brug
-    reproducere, modificere, tilpasse, distribuere, offentligt repræsentere og udbrede White Label-platformen, tjenesterne og indholdet, andet end udtrykkeligt skriftligt godkendt af FlixBus
-    dekompilere og gendanne konstruktionen af White Label-platformen eller tjenesterne
-    udtrække eller forsøge at udtrække (f.eks. ved at bruge datamining-robotter eller andre lignende dataindsamlingsværktøjer og/eller udføre “screenscraping”) data fra White Label-platformen.

7.    FlixBus’ rolle

Platformen udgør en onlineplatform, hvorpå kunder kan bestille en direkte landtransporttjeneste, der leveres af en specifik transportør, der er angivet på White Label-platformen. Derved muliggør White Label-platformen gennemførelse af transaktioner for landtransporttjenester mellem kunden og transportøren, men FlixBus er ikke en kontraktlig partner i forbindelse med noget White Label-transportørtilbud og/eller de landtransporttjenester, der er forbundet med White Label-transportørtilbud. Ved at bruge White Label-platformen og ved at acceptere disse generelle vilkår og betingelser anerkender Kunder, at FlixBus ikke er part i nogen aftale indgået mellem kunder og transportører.

FlixBus leverer ikke nogen transporttjeneste og handler ikke i transportørens kapacitet. FlixBus’ rolle er begrænset til at lette adgang til White Label-platformen, og kan derfor som mellemmand ikke holdes ansvarlig for den effektive forekomst af en landtransporttjeneste, og er især ikke ansvarlig for:

  • fejlagtige oplysninger kommunikeret af transportøren vedrørende landtransporttjenesten
  • annullering eller ændring af en tjeneste af enten en kunde eller en transportør
  • ikke-betaling af servicegebyr af en kunde
  • kunders adfærd under, før eller efter levering af tjenesten.

FlixBus har ingen kontrol over kunders og transportører adfærd på White Label-platformen. FlixBus ejer, udnytter, leverer eller administrerer ikke og er derfor ikke ansvarlig for betingelserne for de køretøjer, der udfører den bookede landtransportservice.

Optegnelsen af en transportør på White Label-platformen eller på andre FlixBus-websteder udgør ikke og bør ikke udgøre en anbefaling eller godkendelse af en transportørs kvalitet, serviceniveau, kvalifikation eller type af transporttjenester (eller dens faciliteter, lokaler, køretøjer, (hoved- eller supplerende) produkter eller tjenester), medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

FlixBus påtager sig intet ansvar for kommunikation fra eller med transportøren på eller via White Label-platformen. Du kan ikke gøre krav på nogen rettigheder mod FlixBus fra anmodninger til, fra kommunikation med transportøren eller nogen bekræftelse fra transportøren i forbindelse med modtagelse af en meddelelse eller en anmodning fra kunden. FlixBus kan ikke garantere, at anmodninger eller meddelelser til eller fra transportøren vil blive læst, besvaret, modtaget, opfyldt, udført eller accepteret (i rette tid).

8.    Platformens drift, tilgængelighed og funktionaliteter

FlixBus og dets serviceudbydere forsøger at holde White Label-platformen tilgængelig til enhver tid. Ikke desto mindre kan adgang midlertidigt suspenderes uden varsel på grund af teknisk vedligeholdelse, migrations- eller opdateringsaktiviteter eller andre tekniske problemer i forbindelse med White Label-platformen, internetadgangen eller internettet generelt.

FlixBus forbeholder sig ret til at ændre eller suspendere, midlertidigt eller permanent, helt eller delvist, individuelt eller generelt, adgang til White Label-platformen eller dens funktioner.

9.    Gældende lovgivning og jurisdiktion

Disse T&C’er er skrevet på dansk og er underlagt tysk lov.

Værnetinget for registrerede handelsmænd og juridiske enheder samt fysiske personer, hvis bopæl eller sædvanlige bopæl på tidspunktet for den relevante retssag kendes ikke, er München.

10.    Kontaktoplysninger

Du bedes kontakte transportøren direkte, hvis du har spørgsmål vedrørende landtransporttjenester. For spørgsmål vedrørende den generelle brug af White Label-platformen og betalingsprocessen kan kunder kontakte FlixBus kundeservice. Forespørgsler eller klager vedrørende betalinger vil blive videresendt til Distribusion for passende support.