§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik og samtykke til dataudnyttelse

Internetportalen tilhørende FlixMobility GmbH samt den integrerede bookingportal (i det følgende kaldet „webside“) drives af FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München (idet følgende angivet med „FlixMobility“ eller „vi“). Vi lægger stor vægt på beskyttelse af dine personlige data. Derfor prioriterer vi privatlivspolitikken højt hos FlixMobility GmbH og vores registrering, bearbejdning og anvendelse af data sker i fuld overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser i den tyske føderale databeskyttelseslov og den tyske telemedialov.

Ved accept af den nedenstående Privatlivspolitik giver du dit samtykke til, at FlixMobility GmbH registrerer, bearbejder og anvender dine data i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og de efterfølgende bestemmelser. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning.

Registrering, bearbejdning og anvendelse af personlige data

Personlige data er alle oplysninger, der er tilknyttet til en bestemt person eller en identificerbar person. Dette omfatter f.eks. dit navn, telefonnummer eller din post- og e-mailadresse.

Brug af vores webside er normalt mulig uden angivelse af personlige data.

For at gennemføre billetbestillingen og transporten registrerer, lagrer og bearbejder vi dit for- og efternavn og mobilnummer. Til den nødvendige betalingsafvikling er der i givet fald brug for følgende yderligere data: Til betaling af en booket rejse med kreditkort kræver FlixMobility dit fulde navn, din e-mailadresse samt dine kreditkortdata. Kreditkortnummeret bliver ikke gemt og videregives direkte til betalingstjenesten. Ved betaling af en booket rejse via direkte debitering registrerer FlixMobility dit fulde navn, din adresse, din fødselsdato, din e-mailadresse og dine girokontodata. Ved betaling med straksoverførsel og PayPal bliver der ikke lagret nogen betalingsdata.

Data til brug for ordreafviklingen og til gennemførelse af busrejsen bliver kun i nødvendigt omfang videregivet til det udførende busselskab og andre tredjeparter (f.eks. tjenesteudbyder for IT, transport, kundeservice og betalingsafvikling) i forbindelse med registreringen og gennemførelse af billetkøbet. I begrundede tilfælde (f.eks. beskadigelse af bussen) forbeholder vi os ret til at videregive kundedataene til den pågældende buspartner. De videregivne data må udelukkende anvendes af vores tjenesteydere til opfyldelse af deres opgave og ikke til andre formål.

FlixMobility videregiver ingen personlige data til tredjepart til reklameformål.

Betalingstjeneste

På vores webside har du mulighed for at igangsætte bookingproces. I den forbindelse bliver dine data i givet fald videregivet til en af følgende betalingstjenester, som er angivet under bookingprocessen. Betalingen kan kun ske via den online-betalingsprocedure, som er angivet i vores online-shop.

  • Afvikling af betalingen sker igennem vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 – 50, 1011 DJ Amsterdam. Med henblik på forebyggelse og opklaring af bedrageri, videregiver vi din IP-adresse til vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6–50, 1011 DJ Amsterdam. I den forbindelse bliver din IP-adresse gemt af Adyen BV. Samtlige data bliver videregivet i krypteret tilstand. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Du finder kontaktoplysningerne under imprint.
  • Betalingsmetoderne kreditkort, Giropay og iDeal gennemføres af Heidelberger Payment GmbH med hovedkontor i Gaisbergstr. 11–13, 69115 Heidelberg. Desuden kommer firmaet PAY.ON AG med hovedkontor i Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München i kontakt med betalingsdataene. Heidelberger Payment GmbH er et betalingsinstitut i henhold til tysk lov om overvågning af betalingstjenester (ZAG) og registreret i det tyske finanstilsyn „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registreringsnummer: 122914).
  • Betalingsmetoden Paypal gennemføres af PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. etage, 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos PayPal findes i PayPals Politik om beskyttelse af personlige oplysninger
  • Med henblik på forebyggelse og opklaring af bedrageri, videregiver vi din IP-adresse til Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München. Din IP-adresse gemmes i den forbindelse i 72 timer af PAYMILL GmbH. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Du finder kontaktoplysningerne under imprint.

Kreditværdighedskontrol ved direkte debitering via Billpay

Hvis du beslutter dig for et af betalingsalternativerne hos vores partner Billpay GmbH, bliver du under bestillingsprocessen bedt om at give dit samtykke til videregivelse af de data til Billpay, som kræves for at gennemføre betalingen og en identitets- og kreditværdighedskontrol. Såfremt du giver dit samtykke, bliver dine data (for- og efternavn, fulde adresse, fødselsdato, telefonnummer og ved køb med direkte debitering den angivne konto) samt dataene i forbindelse med din bestilling videregivet til Billpay.

Til brug for egen identitets- og kreditværdighedskontrol videregiver Billpay eller af Billpay autoriserede partnerselskaber data til kreditværdigheds-oplysningsbureauer og modtager derfra oplysninger og i givet fald kreditværdighedsinformationer på basis af matematisk-statistiske procedurer, hvor bl.a. adressedata har indflydelse på beregningerne. Detaljerede oplysninger om dette samt om de anvendte oplysningsbureauer findes i Billpay GmbH's Datenschutzbestimmungen (Bestemmelser om databeskyttelse).

Desuden anvender Billpay i givet fald hjælpemidler fra tredjepart til forebyggelse og opklaring af bedrageri. De data, som er indsamlet med disse hjælpemidler, bliver i givet fald lagret i krypteret stand hos tredjepart, så de kun kan læses af Billpay. Disse data anvendes kun, hvis du vælger en betalingsform fra vores samarbejdspartner Billpay, ellers udløber dataene automatisk efter 30 minutter.

Paymill GmbH

Med henblik på forebyggelse og opklaring af bedrageri, videregiver vi din IP-adresse til Paymill GmbH, St.-Cajetan-Straße 43, 81669 München. Din IP-adresse gemmes i den forbindelse i 72 timer af PAYMILL GmbH. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning. Du finder kontaktoplysningerne under imprint.

User login/kundekonto

Du har mulighed for at oprette en personlig kundekonto hos os. I kundekontoens password-beskyttede område kan du nemt administrere dine bookinger og gemme dine data til brug for fremtidige rejser.

De felter, der er markeret som obligatorisk (*) og som indeholder personlige data, bruges kun til gennemførelse og behandling af brugerkontoen. Først kræves kun e-mailadressen. Hermed verificerer vi din identitet. I forbindelse med registreringen kan du desuden frivilligt oplyse dit navn, adresse eller evt. dine kontodata.

Disse data anvendes såvel til udarbejdelse af faktura som til den automatiske udfyldelsesfunktion ved fremtidige bookinger. Her kan du desuden frivilligt angive dit mobilnummer til brug for kontakt i tilfælde af en forsinkelse eller ændring i rejseplanen.

Såfremt du har givet samtykke dertil, gemmes der med funktionen „Forbliv logget ind“ såkaldte persistente cookies på dit elektroniske udstyr, som bruges til at du ikke behøver at logge ind på ny ved efterfølgende besøg på vores webside. Denne funktion er ikke til rådighed, hvis du har deaktiveret lagring af sådanne cookies i din browsers indstillinger.

Du kan til enhver tid opdatere eller slette kundekontoen – og dermed også dine gemte personlige data – i din personlige kundekonto.

Ved en sletning forbliver de personlige data, der kræves til ordregennemførelse, uberørt på grund af lovbestemte opbevaringstider.

Nyhedsbrev

Ved tilmelding til nyhedsbrev bruges din e-mailadresse til kommunikation med dig for at tilsende dig f.eks. servicemeddelelser, systembeskeder, e-mails til bekræftelse af din registrering, til videregivelse af brugerkontoinformationer, informationer om dine billetter og rejseruter eller dine rejseprofiler, indtil du afmelder nyhedsbrev. Derudover bruger vi din e-mailadresse til egne reklameformål. Du kan til enhver tid afmelde dette.

Når vi får din e-mailadresse i forbindelse med bookingen eller rejsen og du ikke har frabedt dig det, forbeholder vi os ret til regelmæssigt at tilsende dig e-mail med tilbud på lignende produkter, som du allerede har købt, fra vores sortiment. Du kan til enhver tid frabede dig denne anvendelse af din e-mailadresse ved et sende en besked til unsubscribe@flixbus.com eller ved at bruge afmelde-linket i reklamemailen, uden at dette medfører andre omkostninger end transmissionsomkostningerne efter grundtariffen.

Datasikkerhed

Vi beskytter privatsfæren for brugerne af vores webside og til tilsluttede systemer ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger. For at garantere sikker overførsel af personlige data anvender vi krypteringsprotokollen SSL 3.0 (RSA-2048 til public-key-infrastrukturen anvendes som tilgrundliggende krypteringsmetode). Denne metode anvendes med succes i hele World Wide Web. Derved bliver alle personlige data (navn, adresse, betalingsdata osv.) krypteret og dermed sikkert overført på internettet. Du kan se på et symbol (lukket hængelås) nederst i dit browservindue, at du befinder dig i et sikkert område.

Cookies

FlixMobility anvender såkaldte cookies på sin webside. Cookies er små filer, der gemmes på din datalagerenhed og gemmer de bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system via din browser. Nogle af de cookies vi anvender, bliver slettet igen ved afslutning af browser-sessionen, altså når din browser er lukket ned (såkaldte sessionscookies). Andre cookies forbliver på dit elektroniske udstyr og gør det muligt for os og vores partnerselskaber at genkende din browser ved næste besøg (persistente cookies). Denne lagring hjælper os til at udforme vores webside passende til dig og letter din anvendelse, idet f.eks. bestemte indtastninger fra dig gemmes således, at du ikke hele tiden skal gentage dem. Din browser tillader dig at foretage indstillinger til begrænsende brug af cookies og til sletning af disse. Hjælp-funktionen i de fleste browsere forklarer, hvordan du foretager disse indstillinger. Hvis du ikke accepterer cookies, kan dette påvirke servicefunktionen af vores internettilbud.

Oplysnings- og indsigelsesret

Ifølge den tyske føderale databeskyttelseslov har du ret til gratis oplysning om dine lagrede data, samt i givet fald ret til korrektion, sletning eller spærring af data. Henvend dig for disse og yderligere oplysninger eller for at gøre din indsigelsesret gældende til: FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München eller til datenschutz@flixbus.de.

Retargeting

Til optimering af vores webtilbud samt for produktanbefalinger anvender vi teknologien fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) til oprettelse af pseudonymiserede brugerprofiler til marketingformål baseret på hjemmesidebesøgendes surfingaktiviteter. Til dette formål kan der indsættes cookies, der muliggør genkendelse af en internet-browser ved et nyt besøg. Den gemte surfingaktivitet bliver analyseret vha. af en algoritme, så der derefter kan vises målrettede interessebaserede produktanbefalinger i form af reklamebannere eller annoncer på en tredjeparts hjemmeside. De pseudonymiserede brugerprofiler bliver ikke uden udtrykkelig accept fra den pågældende sammenført med personlige data vedr. indehaveren af pseudonymet. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod oprettelsen af pseudonymiserede brugerprofiler til interessebaseret reklame/annoncer ved at gå ind på siden https://www.google.de/settings/ads. Yderligere informationer om interessebaseret reklame findes på http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Denne hjemmeside bruger Retargeting-Pixel Custom Audiences fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Ved hjælp af remarketing-pixels er det muligt for facebook at benytte de besøgende på vores hjemmeside som målgruppe for annoncer fra Facebook-ads. Til dette formål gemmes en facebook-cookie på din PC. Yderligere informationer om omfang og formål for dataindsamling, og videre behandling og brug af data gennem facebook samt dine indstillingsmuligheder og beskyttelse af din privatsfære kan du læse om i direktivet om databeskyttelse fra facebook på https://facebook.com/policy.php og https://www.facebook.com/ads/settings. Du kan gøre indsigelse mod brugen af Custom Audiences via www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement eller for brugere med en facebook-konto her.

Webanalyser

1. Google Analytics  

Denne webside benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte „cookies“, tekstfiler der gemmes på din computer og muliggør en analyse af dit brug af websiden. Herudover anvender denne hjemmeside Google AMP Client ID API for at kunne knytte brugeraktiviteter på AMP-sider med ikke-AMP-sider via Google Analytics. Googles tracking-koder på denne webside anvender funktionen „_anonymizeIP()“. Derved bliver IP-adressen kun behandlet i forkortet form inden for medlemsstaterne i EU eller i andre stater inden for det europæiske økonomiske område, for at udelukke en direkte henføring til personen. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af ejeren af denne webside bruger Google denne information til at analysere din brug af websiden, for at udarbejde rapporter til ejeren over websideaktiviteterne og levere andre tjenester, der er forbundet med webside- og internetbrugen, til websideejeren. IP-adressen, som i forbindelse med Google Analytics videregives fra din browser, sammenfattes ikke med af data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din browser-software; vi gør dig opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan benytte samtlige funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre registrering af de data, der fremstilles af cookien om din benyttelse af websiden (inkl. din IP-adresse) samt bearbejdning af disse data hos Google ved at downloade og installere den browser plugin, som findes under følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

2. adjust

Denne webside/app benytter bl.a. analyseteknologien „adjust“ fra adjust GmbH („adjust“). adjust udnytter brugerens IP- og Mac-adresser, der dog udelukkende anvendes anonymiseret, til analysen. Derved er en tilbageførsel til en naturlig person ikke mulig. Ved at benytte denne webside/app til analyseformål erklærer du dig indforstået med behandlingen af de derved anonymiserede indsamlede data, på den ovenfor beskrevne måde og til det ovenfor angivne formål.

3. Webtrekk

Til den statistiske webside-analyse betjener vi os af teknologierne fra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Ved hjælp af tjenester fra Webtrekk indhenter vi statistiske data om udnyttelsen af vores webtilbud.  Webtrekk GmbH er certificeret inden for området Web Controlling af TÜV. Derved blev især registrering og behandling af tracking-data kontrolleret og certificeret mht. overensstemmelse med databeskyttelse og datasikkerhed. I forbindelse med brugen af disse websider bliver informationer, som din browser videregiver, indhentet og analyseret. Dette sker via en cookie-teknologi og såkaldte pixel, som er integreret på hver webside.  En direkte henføring til personen er til enhver tid udelukket. De således indsamlede data tjener til at fremstille anonyme brugerprofiler, som danner grundlaget for webstatistikker. De data, der er indhentet med Webtrekk-teknologien, bliver ikke uden en særskilt udtrykkelig accept fra den pågældende benyttet til at identificere den besøgende på disse websider personligt og bliver på intet tidspunkt sammenfattet med personlige data for den person, der bærer pseudonymet.

Du kan til enhver tid, med fremtidig virkning, gøre indsigelse imod dataindsamlingen og -lagringen via Webtrekk. Information om dette og yderligere information om databeskyttelse hos Webtrekk kan findes på følgende link: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

4. AdClear kampagnesporing

Vi anvender tjenesteydelserne fra AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('AdClear') med henblik på indsamling af statistiske data til kampagnesporingen, så vi kan optimere tilbuddet til vores kunder i overensstemmelse hermed. I den forbindelse anvendes der også cookies. Dataene registreres udelukkende som pseudonymer. Personlige data sendes ikke til AdClear. AdClear GmbH er godkendt af TÜV Saarland til databeskyttelse i forbindelse med kampagnesporingssystemer.
Hvis du ikke accepterer den dataregistrering, som sker via AdClears kampagnesporing, aktiveres der i den forbindelse en cookie med navnet „adclearoptout“.
Du har ikke erklæret dig uenig i den dataregistrering, som AdClear foretager.
Sådan erklærer du dig uenig i den dataregistrering, som AdClear foretager

5. AB Tasty

Desuden bruger denne hjemmeside Webanalysebureauet AB Tasty fra AB TASTY SAS, som anvendes til  A/B- og multivariate-tests. Denne tjeneste bruger cookies for at identificere en brugers browser og analysere brugen af denne hjemmeside. Cookies indsamler ingen personrelaterede data. Du finder mere informationen om, hvordan AB Tasty bearbejder dine data på https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. På denne side finder du også en anvisning til hvordan du når som helst kan deaktivere denne aktivitet.

6. Hotjar

Til forbedring af brugeroplevelsen på vores internetsider anvender vi softwaren fra Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europe. Ved hjælp af softwaren kan vi måle og analysere brugernes ageren (musebevægelser, kliks, indtastninger, scrollhøjde osv.) på vores internetsider. Til dette formål anbringes cookies på brugerens elektroniske udstyr og der kan blive gemt brugerdata som f.eks. browserinformationer, operativsystem, opholdstiden på siden osv. Yderligere information om databehandling via Hotjar findes på https://www.hotjar.com/privacy. Du kan gøre indsigelse imod servicen fra Hotjar på https://www.hotjar.com/opt-out.

Sociale plugins

1. Facebook 

Vi anvender på vores webside såkaldte sociale plugins („plugins“) fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Disse plugins er kendetegnet med et Facebook-logo eller tilføjelsen „social plugin fra Facebook“ eller „Facebook Social Plugin“. Du finder en oversigt over Facebook-plugins og deres udseende her: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
Når du går ind på en af vores websider, der indeholder et sådant social plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet af dette plugin bliver overført direkte til din browser fra Facebook og integreret i internetsiden. Ved hjælp af denne integration modtager Facebook information om, at din browser har åbnet den pågældende side på vores webside, også selvom du ikke har nogen Facebook-profil eller ikke er logget ind på Facebook. Denne information (inkl. din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Facebook-server i USA, hvor den gemmes.
Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook henføre besøget på vores webside direkte på din Facebook-profil. Hvis du interagerer med plugin'et ved f.eks. at trykke på „Synes godt om“-knappen eller skriver en kommentar, bliver denne information også overført direkte til en Facebook-server, hvor den gemmes. Informationerne offentliggøres desuden på din Facebook-profil og vist for dine Facebook-venner.
Facebook kan bruge disse informationer formål som f.eks. reklame, markedsforskning og behovsrelateret udformning af Facebook-siderne. Dertil fremstiller Facebook bruger-, interesse- og tilhørsforhold-profiler, f.eks. for at analysere din brug af vores webside med henblik på de reklamer, som du får vist af Facebook, at informere andre Facebook-brugere om din aktivitet på vores webside og desuden for at levere tjenester, der er forbundet med brugen af Facebook. Hvis du ikke ønsker, at Facebook henfører de data, der er indsamlet på vores webside, til din Facebook-konto, skal du logge ud fra Facebook, inden du besøger vores webside.
Formål og omfang af dataindsamlingen og den videre bearbejdning og udnyttelse af dataene hos Facebook, samt dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære findes under „Datapolitik“ hos Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook henfører de data, der er indsamlet på vores webside, direkte til din Facebook-profil, skal du logge ud fra Facebook, inden du besøger vores webside. Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Facebook-plugins ved hjælp af tilføjelser i din browser, f.eks. med „Facebook Blocker“ (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).

2. Twitter-plugins (f.eks. „Tweet“-knap)

Vi anvender på vores webside såkaldte sociale plugins („plugins“) fra mikroblogging-tjenesten Twitter, som drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Disse plugins er kendetegnet med et Twitter-logo, eksempelvis i form af en blå „Twitter-fugl“. Du finder en oversigt over Twitter-plugins og deres udseende her: https://dev.twitter.com/web/tweet-button.
Når du går ind på en af vores websider, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Twitters servere. Indholdet af dette plugin bliver overført direkte til din browser fra Twitter og integreret i internetsiden. Ved hjælp af denne integration modtager Twitter information om, at din browser har åbnet den pågældende side på vores webside, også selvom du ikke har nogen Twitter-profil eller ikke er logget ind på Twitter. Denne information (inkl. din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Twitter-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på Twitter, kan Twitter henføre besøget på vores webside direkte på din Twitter-profil. Hvis du interagerer med plugin'et ved f.eks. at trykke på „Tweet“-knappen, bliver denne information også overført direkte til en Twitter-server, hvor den gemmes. Informationerne offentliggøres desuden på din Twitter-konto og der vist for dine kontakter.
Formål og omfang af dataindsamlingen og den videre bearbejdning og udnyttelse af dataene hos Twitter, samt dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære findes under henvisningerne til databeskyttelse hos Twitter. https://twitter.com/privacy.
Hvis du ikke ønsker, at Twitter henfører de data, der er indsamlet på vores webside, direkte til din Twitter-konto, skal du logge ud fra Twitter, inden du besøger vores webside. Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Twitter plugins ved hjælp af tilføjelser i din browser, f.eks. med script-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

3. Google+-plugins (f.eks. „+1“-knap)

Vi anvender på vores webside såkaldte sociale plugins („plugins“) fra det sociale netværk Google+, som drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Disse plugins kan f.eks. ses som knapper med tegnet „+1“ på hvid eller farvet baggrund. Du finder en oversigt over Google-plugins og deres udseende her: https://developers.google.com/+/plugins.
Når du går ind på en af vores websider, der indeholder et sådant plugin, opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Indholdet af dette plugin bliver overført direkte til din browser fra Google og integreret i internetsiden. Ved hjælp af denne integration modtager Google information om, at din browser har åbnet den pågældende side på vores webside, også selvom du ikke har nogen Google+-profil eller ikke er logget ind på Google+. Denne information (inkl. din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Google-server i USA, hvor den gemmes. Hvis du er logget ind på Google+, kan Google henføre besøget på vores webside direkte på din Google+-profil. Hvis du interagerer med plugin'et ved f.eks. at trykke på „+1“-knappen, bliver denne information også overført direkte til en Google-server, hvor den gemmes. Informationerne offentliggøres desuden på Google+ og der vist for dine kontakter. Formål og omfang af dataindsamlingen og den videre bearbejdning og udnyttelse af dataene hos Google, samt dine rettigheder i den forbindelse og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære findes under henvisningerne til databeskyttelse hos http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Hvis du ikke ønsker, at Google henfører de data, der er indsamlet på vores webside, direkte til din Google+-profil, skal du logge ud fra Google, inden du besøger vores webside. Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Google plugins ved hjælp af tilføjelser i din browser, f.eks. med script-blocker „NoScript“ (http://noscript.net/).