§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privatlivspolitik

Internetportalen tilhørende FlixMobility GmbH såvel som den integrerede bookingportal (herefter ”webside”) bliver drevet af FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München (herefter ”FlixMobility” eller ”vi”). Vi lægger stort vægt på at beskytte dine personlige data. Derfor har databeskyttelsen hos FlixMobility GmbH en høj status, og vi overholder nøje de juridiske bestemmelser i den europæiske databeskyttelsesforordning og den nationale databeskyttelseslovgivning i forbindelse med indsamling, behandling og brug.

1.   Indsamling, behandling og brug af personlige data

Behandlingen af dine personlige data sker på grundlag af det følgende retsgrundlag:

1.1 Kontraktforhold art. 6 afsnit. 1 litra b GDRP

Vi behandler personlige data, som er givet til os frivilligt (navn), efter artikel 6 afsnit 1 litra b GDRP af den kontraktmæssige afvikling af billetbestillingen, ved gennemførelsen af oprettelsen og åbningen af en kundekonto eller indenfor rammerne af forholdsregler indgået forud for kontrakten.

I denne sammenhæng har vi brug for dit for- og efternavn og dit mobilnummer. I forbindelse med den obligatoriske betalingsafvikling er eventuelt yderligere data nødvendige: FlixMobility har brug for dit fulde navn, din e-mailadresse såvel som dine kreditkortoplysninger til betaling med kreditkort for en booket tur.

1.2 Legitim interesse efter art. 6 afsnit 1 litra f GDRP

På grund af en legitim interesse ifølge art. 6 afsnit 1 litra f og eventuelt litra b GDRP behandler vi de nødvendige data med følgende formål:

  • De gemte data bliver i henhold til kontraktafviklingen og gennemførelsen af busturen kun videregivet i det påkrævede omfang til de ansvarlige busselskaber og andre tredjeparter (f.eks. IT-tjenesteudbyder, befordring, kundeserviceforsendelser af e-mail og nyhedsbreve og afvikling af betaling) inden for rammerne af registreringen og til afvikling af billetsalget. I velbegrundede tilfælde (f.eks. ved beskadigelse af busser) forbeholder vi os retten til at give kundedata videre til det relevante busselskab. De videregivne data må udelukkende bruges af vores tjenesteudbydere til at opfylde deres opgave og må ikke anvendes til andre formål. Hvis der forelægger en kontrakt, følger afviklingen i henhold til overholdelse af reglerne for kontraktbehandling efter art. 28 GDRP.
  • Ud over afviklingen af billetbestillingen bruger FlixMobility GmbH også dine data med henblik på reklame og til markeds- og meningsundersøgelser, for at vi kan informere dig om tilbud tilpasset dine interesser og nyheder med post eller via nyhedsbrev. I den forbindelse gennemfører vi på grundlag af en legitim interesse ifølge art. 6 afsnit 1 litra f GDRP en reklamescoring i forhold til interessebaserede reklamehenvendelser. Du kan altid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data til reklameformål, til markeds- og meningsundersøgelser og til webscoring ved at meddele dette til FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München eller til data.protection@flixbus.com.
  • Inden for rammerne af betalingsafviklingen bliver dine data eventuelt videregivet til den følgende betalingstjenesteudbyder. Kreditkortoplysninger eller andre bankdata bliver ikke gemt hos FlixMobility og videregives direkte til betalingstjenesteudbyderen:
    • Afviklingen af betalingen sker via vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. For at forebygge og forhindre svindel giver vi din IP-adresse til vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Din IP-adresse bliver i den forbindelse gemt hos Adyen BV. Samtlige data bliver overført i krypteret tilstand.
    • Betalingsmetoderne kreditkort, Giropay og iDeal afvikles af Heidelberger Payment GmbH med hovedsæde i Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Derudover kommer firmaet PAY.ON AG med hovedsæde i Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München i kontakt med betalingsdataene. Heidelberger Payment GmbH er et registreret betalingsinstitut som defineret i betalingstilsynsloven (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) og af Bundesanstalt for finanstilsyn (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registreringsnummer: 122914).
    • Betalingsmetoden Paypal afvikles af Paypal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Yderligere information om Paypals databeskyttelse findes i databeskyttelseserklæringen fra Paypal.

1.3 Samtykke efter art. 6 afsnit 1 litra a GDRP

Når du vælger betalingstypens debitering, indvilliger du inden for rammerne af din billetbestilling i at videregive dine personlige data (navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og girokontodata) med henblik på identifikation og kreditvurdering i forhold til billetbestillingen såvel som kontraktafviklingen med RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin. I den forbindelse overgiver vi vores betalingsanmodning til RatePAY. Du kan finde alle oplysningerne i de vedhæftede generelle forretningsvilkår og databeskyttelsesvejledningen for RatePAY-betalingsanmodninger.
 

2.  Bruger-log-in/kundekonto

Du har mulighed for at oprette en personlig kundekonto hos os. Du kan nemt administrere dine bookinger på det område af kundekontoen, som er beskyttet med adgangskode, og gemme dine oplysninger til fremtidige ture.

De påkrævede felter markeret med *, som indeholder personlige data, bliver kun brugt til gennemførelsen og behandlingen af brugerkonti. Så er det fremover kun nødvendigt med e-mailadressen. Hermed kan vi verificere din identitet. Indenfor rammerne af registreringen kan du frivilligt også angive dit navn, adresse eller eventuelt din kontooplysninger.

Disse data anvendes til såvel fakturering som til den automatiske udfyldning ved fremtidige bookinger. Du kan herudover frivilligt oplyse dit mobilnummer, så vi kan tage kontakt i tilfælde af forsinkelse eller ændring af rejsen.

Såfremt du har indvilliget heri, bliver der gemt såkaldte vedvarende cookies med funktionen ”forbliv registreret” på din terminal. De fungerer således, at du ved de følgende besøg på vores webside ikke behøver at lade dig registrere igen. Denne funktion kan du ikke anvende, når du har deaktiveret lagringen af sådanne cookies i din browsers indstillinger.

Du kan altid opdatere eller slette din personlige kundekonto – og dermed også dine gemte personlige data.

Påkrævede personlige data til kontraktgennemførelse bliver ikke slettet på grund af lovbestemte opbevaringsperioder.
 

3.  Nyhedsbrev

De indsamlede personlige data i forbindelse med din indvilligelse ifølge art. 6 afsnit 1 litra a GDRP vedr. tilmeldingen til nyhedsbrevet, bliver anvendt til kommunikationen med dig (f.eks. servicemeddelelser, systemmeddelelser, e-mails til bekræftelse af din registrering, til overførsel af brugerkontoinformation, information om dine billetter og rejseruter eller din rejseprofil) såvel som til nyhedsbrevsforsendelsen.

Når vi indsamler din e-mailadresse i forbindelse med bookingen eller rejsen og du ikke har modsat dig det, forbeholder vi os retten til at sende dig regelmæssige tilbud om lignende produkter, som du allerede har købt, fra vores udbud via e-mail.

Du kan altid gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse, behandlingen og brugen af dataene ved oprettelsen af en brugerprofil ved at sende en besked med unsubscribe@flixbus.com eller via frameldingslinket i nyhedsbrevet.
 

4.  Datasikkerhed

Vi beskytter brugerens privatliv i forbindelse med vores webside og tilknyttede systemer via tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi anvender krypteringsprotokollen SSL 3.0 (som underliggende kryptering anvendes RSA-2048 til Public-Key-infrastruktur), for at sikre en sikker overførsel af personlige data. Denne fremgangsmåde bliver anvendt med succes på hele World Wide Web. Alle personlige data (navn, adresse, betalingsdata osv.) bliver hermed krypteret og kan dermed overføres sikkert på internettet. Du kan se, at du er i et sikret område på et symbol (lukket hængelås) i nederste menulinje i din browser.
 

5.  Dataoverførsel i tredjelande

Behandlingen af dataene finder grundlæggende set sted i Tyskland eller i andre EU-lande. For så vidt behandlingen i bestemte tilfælde er planlagt i tredjelande, finder behandlingen kun sted, når der er fastlagt et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i tredjelandet i forhold til EU-kommissionen ifølge art. 45 GDRP eller på grundlag af EU-standardkontraktbestemmelserne.
 

6.  Opbevaringsperiode for data

Vi gemmer dataene, så længe de er nødvendige for aktuelle behandlingsformål (f.eks. kontraktafvikling, reklameformål) og for overholdelse af handels- og skattemæssige bibeholdelsesregler ifølge art. 6 afsnit 1 litra c GDRP og § 257 afsnit. 1 HGB (Handelsgesetzbuch [handelslovbog]) og § 147 afsnit. 2 AO (Abgabenordnung [skattelov]).


7.  Den ansvarliges kontaktdata

Den ansvarlige for behandlingen af de personlige data er FlixMobility GmbH, Birketweg 33 80639 München, e-mailadresse service@flixbus.dk repræsenteret af direktørerne André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.
 

8.  Informations- og klageret

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til gratis information om dine gemte data, evt. ret til opdatering, sletning, begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelser mod lagringen af dine data. Henvend dig venligst i den forbindelse til FlixMobility GmbH, Birketweg 33, 80639 München eller send os en e-mail på data.protection@flixbus.com.      

Du kan kontakt vores databeskyttelsestilsynsførende på data.protection@flixbus.com.

Derudover har du en ret til at klage over databeskyttelsen til den relevante tilsynsførende myndighed.
 

9. Anvendelse af cookies

Information i form af cookies (små tekstfiler) bliver gemt i din browser ved besøg på vores webside. Deri gemmes oplysninger om din brug af websiden (identifikations-ID, besøgsdato osv.). Ved hjælp af cookies gør vi det nemmere for dig at bruge vores onlinetilbud via forskellige servicefunktioner (som f.eks. genkendelsen af et tidligere besøg) og vi kan dermed bedre tilpasse internettilbuddene til dine behov. Du kan forhindre lagringen af cookies og slette allerede gemt cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. De fleste browseres hjælpefunktion forklarer dig, hvordan du kan foretage denne indstilling. Internettilbuddenes servicefunktion kan forringes, hvis du ikke accepterer cookies. Vi anbefaler, at du har slået cookie-funktionen til.

Derudover bruger vi cookies fra tredjeparter til retargeting- og remarketingteknologier for at optimere vores webtilbud såvel som til reklameformål baseret på interesser. Den gemte surfingadfærd analyseres ved hjælp af en algoritme, så de følgende delte interessebestemte produktanbefalinger kan vises i form af hhv. reklamebannere og reklamer på tredjeparters websider. Denne anonymt registrerede brugerprofil bliver ikke uden en egentlig udtrykkelig tilladelse fra pågældende sammenført med personlige data om indehaveren af den anonymiserede registrering.

Du kan få fyldestgørende information om hvordan man kan beskytte en række browsere på de følgende internetsider: youronlinechoices, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. Du kan også finde oplysninger om hvordan du sletter cookies fra din computer, såvel som generel information om cookies.

9.1 Google AdWords

Vi bruger teknologi fra Google Inc. for at optimere vores webtilbud såvel som vores produktanbefalinger. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”) for at skabe anonymiserede brugerprofiler over websidebrugerens surfingadfærd til reklameformål. Cookies kan anvendes til dette formål, da de muliggør en genkendelse af en internetbrowser ved et nyt besøg. Den gemte surfingadfærd analyseres ved hjælp af en algoritme, så de følgende delte interessebestemte produktanbefalinger kan vises i form af hhv. reklamebannere og reklamer på tredjeparters websider. Denne anonymt registrerede brugerprofil bliver ikke uden en egentlig udtrykkelig tilladelse fra pågældende sammenført med personlige data om indehaveren af den anonymiserede registrering. Du kan altid gøre indsigelse mod oprettelsen af anonymiserede brugerprofiler til interessebestemt reklame/annoncepræferencer ved at åbne siden https://www.google.de/settings/ads. Du kan få yderligere information om interessebestemt reklame på http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.2  Facebook Custom Audiencies

Denne webside benytter Retargeting-Pixel Custom Audiences fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook har mulighed for ved hjælp af Remarketing-Pixels at benytte de besøgende på vores webside som målgruppe for reklamer i Facebook-Ads. Til dette formål bliver der gemt en Facebook-cookie på din pc. Se venligst databeskyttelsesretningslinjerne fra Facebook for at få yderligere information om omfanget og formålet for dataindsamlingen via Facebook såvel som dine indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv på https://facebook.com/policy.php og https://www.facebook.com/ads/settings. Du kan gøre indsigelse mod brugen af Custom Audiences på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ eller for brugere af en Facebook-konto her.

9.3. Google Analytics

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste ejet af Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som bliver gemt på din computer og som muliggør en analyse af brugen af websiden. Derudover anvender denne webside Google AMP Client ID API, som via Google Analytics brugeraktiviteter på AMP-sider forbinder med aktiviteter på ikke-AMP-sider. På denne webside anvender Google-trackingcodes funktionen ”_anonymizeIp()”. Dermed bliver IP-adressen indenfor medlemsstaterne i den Europæiske Union eller andre aftalestater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun viderebehandlet i forkortet form for at udelukke en direkte genkendelse af personer. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. I henhold til udbyderkontrakten for denne webside bruger Google disse informationer for at evaluere din brug af websiden, for at sammensætte rapporter over websideaktiviteten og fremstille yderligere tjenesteydelser forbundet med websidebrugen og internetbrugen til websideudbyderen. Inden for rammerne af Google Analytics bliver din IP-adresse, som overføres vis din browser, ikke sammenstillet med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies via en passende indstilling af din browsersoftware; vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på denne webside i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre registreringen, som finder sted via denne cookie, og indsamlingen af data om din brug af websiden (inkl. din IP-adresse) til Google såvel som behandlingen af disse data via Google, idet du downloader og installerer det tilgængelige browser-plug-in via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.4 adjust

Denne webside/app benytter bl.a også analyseteknologien ”adjust” fra adjust GmbH (”adjust”). adjust anvender i forbindelse med analysen brugerens IP- og MAC-adresser, som udelukkende anvendes i anonymiseret form. En identifikation af en virkelig person er hermed ikke mulig. Du tilkendegiver via brugen af denne webside/app til analyseformål, at du er indforstået med behandlingen af de hermed anonymiserede indsamlede data på den ovenfor beskrevne måde og med det ovenfor anførte formål. Der kan altid gøres indsigelse mod adjusts dataindsamling og -lagring med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre det, kan du klikke på følgende link: https://www.adjust.com/opt-out/

9.5 Webtrekk

Vi anvender teknologien fra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin til den statiske evaluering af websiden. Vi indsamler med hjælp fra tjenesten fra Webtrekk statistiske data om brugen af vores webtilbud. Webtrekk GmbH er certificeret inden for området Web Controlling af TÜV. Navnlig blev i den forbindelse oprettelsen og behandlingen af tracking-data i forhold til efterlevelse af databeskyttelse og datasikkerhed kontrolleret og certificeret. Inden for rammerne af brugen af denne webside bliver informationerne, som din browser overfører, indsamlet og evalueret. Dette sker ved hjælp af en cookie-teknologi og såkaldte pixels, som er integreret på enhver webside. En direkte persongenkendelse er til enhver tid udelukket. Dataene, der er indsamlet på denne måde, tjener til at frembringe en anonym brugerprofil, der danner grundlaget for webstatistikker. Dataene, som blev indsamlet med Webtrekk-teknologi, bliver ikke anvendt til personlig identifikation af brugeren af disse websider uden en særlig tilladelse fra den pågældende og bliver på intet tidspunkt sammenført med personlige data fra pseudonymets indehaver.
Der kan altid gøres indsigelse mod fremtidig dataindsamling og -lagring via Webtrekk. Se venligst det følgende link i den forbindelse og for yderligere information om databeskyttelse hos Webtrekk: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.6 AdClear kampagnetracking

Vi anvender tjenesten AdClear GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ('AdClear') for at indsamle statiske data til kampagnetracking og så tilbuddet til vores kunder kan forbedres på passende vis. I den forbindelse anvender vi også cookies. Dataene bliver udelukkende evalueret i anonymiseret form. Personlige data bliver ikke sendt til AdClear. AdClear GmbH er certificeret af TÜV Saarland for databeskyttelse inden for området kampagnetrackingsystemer.
Det bliver anvendt en cookie med navnet ”adclearoptout”, når du gør indsigelse mod dataevalueringen via AdClear kampagnetracking.
Du har ikke gjort indsigelse med dataevalueringen via AdClear.
Gør indsigelse mod dataevaluering via AdClear.

9.7 Adtriba

På dette websted anvendes teknologier fra AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) til at indsamle og lagre data, som bruges til at oprette brugsprofiler under anvendelse af pseudonymer. Disse brugsprofiler anvendes til analyse af besøgsadfærden og evalueres til brug for forbedringer og for at kunne vise vores tilbud på en passende måde. Til dette formål kan der blive anvendt cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes lokalt på den besøgendes terminalenhed og dermed gør det muligt at genkende den besøgende ved senere besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugsprofiler bliver ikke uden et udtrykkeligt samtykke, som skal gives separat, sammenført med personlige data om pseudonymets indehaver.

9.8 Tapad

Cross-App og Cross-Device Reporting

Dette websted indsamler og bruger app- og enhedsovergribende oplysninger til rapportformål. Webstedet indsamler ikke nogen personrelaterede data, som kan føres tilbage til en individuel person, heller ikke for apps og enheder. Webstedet anvender bestemte teknologier til at spore brugere på tværs af apps og enheder, herunder cookie- og ID-synkronisering.

9.9 AB Tasty

Derudover anvender denne webside webanalysetjenesten AB Tasty fra AB TASTY SAS, som anvender A/B- og flerdimensionelle tests. Denne tjenseste anvender cookies for at kunne identificere den besøgendes browser og for at kunne analysere brugen af denne webside. Cookies indsamler ingen personlige data. Du kan finde mere information om, hvordan AB Tasty behandler dine data, på https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. På denne side finder du også en vejledning til, hvordan du til enhver tid kan deaktivere tracking.

9.10 Hotjar

For at forbedre brugeroplevelsen af vores internetsider anvender vi software fra Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Ved hjælp af software kan vi måle og evaluere brugeradfærden (musebevægelser, klik, tastaturindtastninger, rullehøjde osv.) på vores internetsider. Til dette formål lægger vi cookies på brugerterminaler, og de kan gemme data fra brugeren som for eksempel browserinformationer, operativsystem, gennemsnitstiden på siden osv. Du kan finde mere information om databehandlingen via Hotjar på http://www.hotjar.com/privacy. Du kan gøre indsigelse mod servicebrugen fra Hotjar på https://www.hotjar.com/opt-out.

9.11 BSmartData

Denne hjemmeside bruger BSmartData GmbH’s tjenesteydelser til at optimere og levere reklamer ud fra dit dataforbrug og dine browsinginteresser. Denne tjeneste bruger cookies til at indsamle statistikker om besøgte hjemmesider og produkter uden at knytte dette til en bestemt identificerbar person. Du kan finde yderligere information om de indsamlede oplysninger på https://ad.bsmartdata.com/privacy.php. Denne side giver også vejledning i, hvordan sporing kan slås fra når som helst.

9.12 InviteBox

Dette websted bruger også værktøjet InviteBox til at belønne kunder for at henvise deres venner og sporer, hvorvidt de pågældende venner foretager et køb efter henvisningen. Belønninger vil blive sendt til dig via en e-mail fra InviteBox. Ingen kontaktoplysninger bruges, hvis de ikke udtrykkeligt tilvejebringes af hver enkeltperson.
Hvis du som besøgende indtaster din e-mailadresse via widgeten, sender vi den videre til widget-operatøren, som kan bruge adressen til konkurrencerne og programmerne, der promoveres med widgeten. Widgeten registrerer oplysninger om dens distribution og brug og overfører denne til InviteBox til statistiske formål, men høster ikke personligt identificerbare oplysninger om brugere. InviteBox modtager kun kontaktoplysninger med henblik på at sende en meddelelse til udvalgte personer og sender kun den pågældende meddelelse til de pågældende personer. Du kan finde flere oplysninger om behandlingen af oplysninger via InvieBox på https://invitebox.com/privacy/, hvor du også til enhver tid kan gøre indsigelse mod brugen af ​​dine kontaktoplysninger og bede om at blive fjernet fra InviteBox fremadrettet.
 

10. Sociale plug-ins

Vores webside anvender sociale Plug-ins fra det social netværk Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA , Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA og Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 USA.

Disse plug-ins befinder sig på vores produktside og er som udgangspunkt deaktiveret. Ved at klikke på den relevante knap åbner du et nyt vindue, som anmoder dig om at tilmelde dig hos den sociale medie-udbyder. I dette tilfælde bliver der placeret en cookie på din computer. Der bliver ikke placeret nogen cookies, hvis du ikke klikker på knappen eller ikke logger ind hos den sociale medie-udbyder.

Hvis du er bruger af den pågældende sociale medie-udbyder og er logget ind og klikker på knappen, bliver denne information på din profil overført til den pågældende sociale medie-udbyder. Når du interagerer med plug-ins ved for eksempel at trykke på Facebook ”synes om”-knappen eller skrive en kommentar, bliver den relevante information fra din browser overført og gemt hos det sociale netværk. Se venligst databeskyttelsesvejledningen hos de følgende udbydere for at få mere at vide om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og den videre behandling og brug af dataene såvel som de relaterede rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv: