Hvis du oplever problemer i forbindelse med brug af denne webside, bedes du ringe til os på +45 32 72 93 86 eller se nærmere oplysninger i FlixBus Google Assistant App.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Privatlivspolitik

Internetportalen tilhørende FlixMobility GmbH såvel som den integrerede bookingportal (herefter ”webside”) bliver drevet af FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München (herefter ”FlixMobility” eller ”vi”). Vi lægger stort vægt på at beskytte dine personlige data. Derfor har databeskyttelsen hos FlixMobility GmbH en høj status, og vi overholder nøje de juridiske bestemmelser i den europæiske databeskyttelsesforordning og den nationale databeskyttelseslovgivning i forbindelse med indsamling, behandling og brug.

1.   Indsamling, behandling og brug af personlige data

Behandlingen af dine personlige data sker på grundlag af det følgende retsgrundlag:

1.1 Kontraktforhold art. 6 afsnit. 1 litra b GDRP

Vi behandler personoplysninger, som er opgivet til os frivilligt (for- og efternavn, e-mailadresse, mobilnummer), efter artikel 6, afsnit 1, litra b) af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) til den kontraktmæssige afvikling af billetbestilling, til oprettelse og åbningen af en kundekonto eller indenfor rammerne af forholdsregler indgået forud for kontrakten.

Det frivilligt afgivne mobilnummer gemmer vi til at kunne give besked ved forsinkelser eller til information om ændringer i rejseplanen. I forbindelse med den obligatoriske gennemførelse af betaling er eventuelt yderligere data nødvendige: FlixMobility har brug for dit fulde navn, din e-mailadresse såvel som dine kreditkortoplysninger til betaling for en tur reserveret med kreditkort.

1.2 Legitim interesse efter art. 6 afsnit 1 litra f GDRP

Til gennemførelse af vore administrative aktiviteter (IT-tjenesteydelser, kundeservice, bogholderi etc.) og for at gøre vores interne aktiviteter effektive videresendes de nødvendige oplysninger til FlixMobility GmbH. I den henseende behandler vi i henhold til art. 6, afsnit 1, litra f) og eventuelt litra b) af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) de nødvendige data med følgende formål:

  • De gemte data bliver i henhold til kontraktafviklingen og gennemførelsen af busturen kun videregivet i det påkrævede omfang til de ansvarlige busselskaber og andre tredjeparter (f.eks. IT-tjenesteudbyder, befordring, kundeserviceforsendelser af e-mail og nyhedsbreve og afvikling af betaling) inden for rammerne af registreringen og til afvikling af billetsalget. I velbegrundede tilfælde (f.eks. ved beskadigelse af busser) forbeholder vi os retten til at give kundedata videre til det relevante busselskab. De videregivne data må udelukkende bruges af vores tjenesteudbydere til at opfylde deres opgave og må ikke anvendes til andre formål. Hvis der forelægger en kontrakt, følger afviklingen i henhold til overholdelse af reglerne for kontraktbehandling efter art. 28 GDRP.
  • Ud over afviklingen af billetbestillingen bruger FlixMobility GmbH også dine data med henblik på reklame og til markeds- og meningsundersøgelser, for at vi kan informere dig om tilbud tilpasset dine interesser og nyheder med post eller via nyhedsbrev. I den forbindelse gennemfører vi på grundlag af en legitim interesse ifølge art. 6 afsnit 1 litra f GDRP en reklamescoring i forhold til interessebaserede reklamehenvendelser. Du kan altid gøre indsigelse mod anvendelsen af dine data til reklameformål, til markeds- og meningsundersøgelser og til webscoring ved at meddele dette til FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München eller til data.protection@flixbus.com.
  • Inden for rammerne af betalingsafviklingen bliver dine data eventuelt videregivet til den følgende betalingstjenesteudbyder. Kreditkortoplysninger eller andre bankdata bliver ikke gemt hos FlixMobility og videregives direkte til betalingstjenesteudbyderen:
    • Afviklingen af betalingen sker via vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. For at forebygge og forhindre svindel giver vi din IP-adresse til vores partner Adyen BV, Simon Carmiggelstraat 6 - 50, 1011 DJ Amsterdam. Din IP-adresse bliver i den forbindelse gemt hos Adyen BV. Samtlige data bliver overført i krypteret tilstand.
    • Betalingsmetoderne kreditkort, Giropay og iDeal afvikles af Heidelberger Payment GmbH med hovedsæde i Gaisbergstr. 11-13, 69115 Heidelberg. Derudover kommer firmaet PAY.ON AG med hovedsæde i Lucile-Grahn-Str. 37, 81675 München i kontakt med betalingsdataene. Heidelberger Payment GmbH er et registreret betalingsinstitut som defineret i betalingstilsynsloven (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, ZAG) og af Bundesanstalt for finanstilsyn (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn (registreringsnummer: 122914).
    • Betalingsmetoden Paypal afvikles af Paypal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. Etage, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Yderligere information om Paypals databeskyttelse findes i databeskyttelseserklæringen fra Paypal.

1.3 Samtykke efter art. 6 afsnit 1 litra a GDRP

Når du vælger betalingstypens debitering, indvilliger du inden for rammerne af din billetbestilling i at videregive dine personlige data (navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og girokontodata) med henblik på identifikation og kreditvurdering i forhold til billetbestillingen såvel som kontraktafviklingen med RatePAY GmbH, RatePAY GmbH, Schlüterstraße 39, 10629 Berlin. I den forbindelse overgiver vi vores betalingsanmodning til RatePAY. Du kan finde alle oplysningerne i de vedhæftede generelle forretningsvilkår og databeskyttelsesvejledningen for RatePAY-betalingsanmodninger.
 

2.  Bruger-log-in/kundekonto

Du har mulighed for at oprette en personlig kundekonto hos os. Du kan nemt administrere dine bookinger på det område af kundekontoen, som er beskyttet med adgangskode, og gemme dine oplysninger til fremtidige ture.

De påkrævede felter markeret med *, som indeholder personlige data, bliver kun brugt til gennemførelsen og behandlingen af brugerkonti. Så er det fremover kun nødvendigt med e-mailadressen. Hermed kan vi verificere din identitet. Indenfor rammerne af registreringen kan du frivilligt også angive dit navn, adresse eller eventuelt din kontooplysninger.

Disse data anvendes til såvel fakturering som til den automatiske udfyldning ved fremtidige bookinger. Du kan herudover frivilligt oplyse dit mobilnummer, så vi kan tage kontakt i tilfælde af forsinkelse eller ændring af rejsen.

Såfremt du har indvilliget heri, bliver der gemt såkaldte vedvarende cookies med funktionen ”forbliv registreret” på din terminal. De fungerer således, at du ved de følgende besøg på vores webside ikke behøver at lade dig registrere igen. Denne funktion kan du ikke anvende, når du har deaktiveret lagringen af sådanne cookies i din browsers indstillinger.

Du kan altid opdatere eller slette din personlige kundekonto – og dermed også dine gemte personlige data.

Påkrævede personlige data til kontraktgennemførelse bliver ikke slettet på grund af lovbestemte opbevaringsperioder.
 

3.  Nyhedsbrev

E-mailadresse samt indsamlede personoplysninger i forbindelse med din indvilligelse i henhold til art. 6, afsnit 1, litra a) af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR), bliver anvendt til kommunikation med dig (f.eks. servicemeddelelser, systemmeddelelser, e-mails til bekræftelse af din registrering, til overførsel af brugerkontoinformation, information om dine billetter og rejseruter eller din rejseprofil).

Når vi indsamler din e-mailadresse i forbindelse med reservation eller rejse, bruger vi den til regelmæssigt at sende dig tilbud om produkter, der ligner dem, du allerede har købt, fra vores udbud via e-mail jf. § 7, afsnit 3 af tysk lov om uretmæssig konkurrence (UWG). Du kan altid gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse ved at sende en besked til unsubscribe@flixbus.com eller via frameldingslinket i nyhedsbrevet. 

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet via vores registreringslink, udgør registreringen også dit samtykke efter art. 6, afs. 1, litra a) af den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR). Du kan altid gøre indsigelse mod anvendelsen af din e-mailadresse ved at sende en besked til unsubscribe@flixbus.com eller via frameldingslinket i nyhedsbrevet.
 

4.  Datasikkerhed

Vi beskytter brugerens privatliv i forbindelse med vores webside og tilknyttede systemer via tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi anvender krypteringsprotokollen TLS (som underliggende kryptering anvendes RSA-2048 til Public-Key-infrastruktur), for at sikre en sikker overførsel af personlige data. Denne fremgangsmåde bliver anvendt med succes på hele World Wide Web. Alle personlige data (navn, adresse, betalingsdata osv.) bliver hermed krypteret og kan dermed overføres sikkert på internettet. Du kan se, at du er i et sikret område på et symbol (lukket hængelås) i nederste menulinje i din browser.

5.  Dataoverførsel i tredjelande

Behandlingen af dataene finder grundlæggende set sted i Tyskland eller i andre EU-lande. For så vidt behandlingen i bestemte tilfælde er planlagt i tredjelande, finder behandlingen kun sted, når der er fastlagt et tilstrækkeligt niveau for databeskyttelse i tredjelandet i forhold til EU-kommissionen ifølge art. 45 GDRP eller på grundlag af EU-standardkontraktbestemmelserne.
 

6.  Opbevaringsperiode for data

Vi gemmer dataene, så længe de er nødvendige for aktuelle behandlingsformål (f.eks. kontraktafvikling, reklameformål) og for overholdelse af handels- og skattemæssige bibeholdelsesregler ifølge art. 6 afsnit 1 litra c GDRP og § 257 afsnit. 1 HGB (Handelsgesetzbuch [handelslovbog]) og § 147 afsnit. 2 AO (Abgabenordnung [skattelov]).


7.  Den ansvarliges kontaktdata

Den ansvarlige for behandlingen af de personlige data er FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, e-mailadresse service@flixbus.dk repræsenteret af direktørerne André Schwämmlein, Arnd Schwierholz, Daniel Krauss, Jochen Engert.

8.  Informations- og klageret

Ifølge databeskyttelsesforordningen har du ret til gratis oplysning om dine gemte data, det være sig ret til opdatering, sletning, begrænsning af behandlingen, en ret til dataportabilitet (Art. 20 i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) og til at gøre indsigelser mod lagringen af dine data. I så fald bedes du henvende dig til FlixMobility GmbH, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Tyskland) eller sende os en e-mail til data.protection@flixbus.com.      

Du kan kontakt vores databeskyttelsestilsynsførende på data.protection@flixbus.com.

Derudover har du en ret til at klage over databeskyttelsen til den relevante tilsynsførende myndighed.

9. Anvendelse af cookies

Information i form af cookies (små tekstfiler) bliver gemt i din browser ved besøg på vores webside. Deri gemmes oplysninger om din brug af websiden (identifikations-ID, besøgsdato osv.). Ved hjælp af cookies gør vi det nemmere for dig at bruge vores onlinetilbud via forskellige servicefunktioner (som f.eks. genkendelsen af et tidligere besøg) og vi kan dermed bedre tilpasse internettilbuddene til dine behov. Du kan forhindre lagringen af cookies og slette allerede gemt cookies ved at foretage de relevante indstillinger i din browser. De fleste browseres hjælpefunktion forklarer dig, hvordan du kan foretage denne indstilling. Internettilbuddenes servicefunktion kan forringes, hvis du ikke accepterer cookies. Vi anbefaler, at du har slået cookie-funktionen til.

Derudover bruger vi cookies fra tredjeparter til retargeting- og remarketingteknologier for at optimere vores webtilbud såvel som til reklameformål baseret på interesser. Den gemte surfingadfærd analyseres ved hjælp af en algoritme, så de følgende delte interessebestemte produktanbefalinger kan vises i form af hhv. reklamebannere og reklamer på tredjeparters websider. Denne anonymt registrerede brugerprofil bliver ikke uden en egentlig udtrykkelig tilladelse fra pågældende sammenført med personlige data om indehaveren af den anonymiserede registrering.

Du kan få fyldestgørende information om hvordan man kan beskytte en række browsere på de følgende internetsider: youronlinechoices, Network Advertising Initiative og/eller Digital Advertising Alliance. Du kan også finde oplysninger om hvordan du sletter cookies fra din computer, såvel som generel information om cookies.

9.1 Nødvendige cookies

9.1.1 AB Tasty

Derudover anvender denne webside webanalysetjenesten AB Tasty fra AB TASTY SAS, som anvender A/B- og flerdimensionelle tests. Denne tjenseste anvender cookies for at kunne identificere den besøgendes browser og for at kunne analysere brugen af denne webside. Cookies indsamler ingen personlige data. Du kan finde mere information om, hvordan AB Tasty behandler dine data, på https://www.abtasty.com/uk/terms-of-use/. På denne side finder du også en vejledning til, hvordan du til enhver tid kan deaktivere tracking.

9.1.2 adjust

Denne webside/app benytter bl.a også analyseteknologien ”adjust” fra adjust GmbH (”adjust”). adjust anvender i forbindelse med analysen brugerens IP- og MAC-adresser, som udelukkende anvendes i anonymiseret form. En identifikation af en virkelig person er hermed ikke mulig. Du tilkendegiver via brugen af denne webside/app til analyseformål, at du er indforstået med behandlingen af de hermed anonymiserede indsamlede data på den ovenfor beskrevne måde og med det ovenfor anførte formål. Der kan altid gøres indsigelse mod adjusts dataindsamling og -lagring med virkning for fremtiden. Hvis du vil gøre det, kan du klikke på følgende link: https://www.adjust.com/opt-out/

9.1.3 Adtriba

På dette websted anvendes teknologier fra AdTriba GmbH – Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/) til at indsamle og lagre data, som bruges til at oprette brugsprofiler under anvendelse af pseudonymer. Disse brugsprofiler anvendes til analyse af besøgsadfærden og evalueres til brug for forbedringer og for at kunne vise vores tilbud på en passende måde. Til dette formål kan der blive anvendt cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes lokalt på den besøgendes terminalenhed og dermed gør det muligt at genkende den besøgende ved senere besøg på vores websted. De pseudonymiserede brugsprofiler bliver ikke uden et udtrykkeligt samtykke, som skal gives separat, sammenført med personlige data om pseudonymets indehaver.

9.1.4 Tapad

Cross-App og Cross-Device Reporting

Dette websted indsamler og bruger app- og enhedsovergribende oplysninger til rapportformål. Webstedet indsamler ikke nogen personrelaterede data, som kan føres tilbage til en individuel person, heller ikke for apps og enheder. Webstedet anvender bestemte teknologier til at spore brugere på tværs af apps og enheder, herunder cookie- og ID-synkronisering.

9.1.5 Snowplow

Dette website/denne app benytter Snowplow Opensource, der er en analyseteknologi fra firmaet Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Storbritannien). Ved hjælp af analyseteknologien indsamler vi statistiske data om brugen af vores webtilbud. Inden for rammerne af brugen af dette website bliver informationer, som din browser overfører, indsamlet og evalueret. Dette sker ved hjælp af en cookie-teknologi og såkaldte pixels, som er integreret på ethvert website. Dataene, der er indsamlet på denne måde, tjener til at frembringe brugerprofiler, der danner grundlaget for webstatistikker. Du kan forhindre lagringen af cookies via en passende indstilling af din browsersoftware; vi gør dig dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge samtlige funktioner på dette website i deres fulde omfang. Du kan desuden forhindre, at de oplysninger, som cookien genererer om din brug af websitet, overføres til og behandles af FlixMobility, ved at gøre indsigelse i en mail til denne adresse: data.protection@flixbus.com

9.1.6 Webtrekk

Vi anvender teknologien fra Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin til den statiske evaluering af websiden. Vi indsamler med hjælp fra tjenesten fra Webtrekk statistiske data om brugen af vores webtilbud. Webtrekk GmbH er certificeret inden for området Web Controlling af TÜV. Navnlig blev i den forbindelse oprettelsen og behandlingen af tracking-data i forhold til efterlevelse af databeskyttelse og datasikkerhed kontrolleret og certificeret. Inden for rammerne af brugen af denne webside bliver informationerne, som din browser overfører, indsamlet og evalueret. Dette sker ved hjælp af en cookie-teknologi og såkaldte pixels, som er integreret på enhver webside. En direkte persongenkendelse er til enhver tid udelukket. Dataene, der er indsamlet på denne måde, tjener til at frembringe en anonym brugerprofil, der danner grundlaget for webstatistikker. Dataene, som blev indsamlet med Webtrekk-teknologi, bliver ikke anvendt til personlig identifikation af brugeren af disse websider uden en særlig tilladelse fra den pågældende og bliver på intet tidspunkt sammenført med personlige data fra pseudonymets indehaver.
Der kan altid gøres indsigelse mod fremtidig dataindsamling og -lagring via Webtrekk. Se venligst det følgende link i den forbindelse og for yderligere information om databeskyttelse hos Webtrekk: http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

9.1.7 Google AdWords

Vi bruger teknologi fra Google Limited for at optimere vores webtilbud såvel som vores produktanbefalinger (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, „Google“) for at skabe anonymiserede brugerprofiler over websidebrugerens surfingadfærd til reklameformål. Cookies kan anvendes til dette formål, da de muliggør en genkendelse af en internetbrowser ved et nyt besøg. Den gemte surfingadfærd analyseres ved hjælp af en algoritme, så de følgende delte interessebestemte produktanbefalinger kan vises i form af hhv. reklamebannere og reklamer på tredjeparters websider. Denne anonymt registrerede brugerprofil bliver ikke uden en egentlig udtrykkelig tilladelse fra pågældende sammenført med personlige data om indehaveren af den anonymiserede registrering. Du kan altid gøre indsigelse mod oprettelsen af anonymiserede brugerprofiler til interessebestemt reklame/annoncepræferencer ved at åbne siden https://www.google.de/settings/ads. Du kan få yderligere information om interessebestemt reklame på http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

9.1.8 Google Analytics

Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste ejet af Google Inc. (”Google”). Google Analytics anvender såkaldte ”cookies”, tekstfiler, som bliver gemt på din computer og som muliggør en analyse af brugen af websiden. Derudover anvender denne webside Google AMP Client ID API, som via Google Analytics brugeraktiviteter på AMP-sider forbinder med aktiviteter på ikke-AMP-sider. På denne webside anvender Google-trackingcodes funktionen ”_anonymizeIp()”. Dermed bliver IP-adressen indenfor medlemsstaterne i den Europæiske Union eller andre aftalestater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kun viderebehandlet i forkortet form for at udelukke en direkte genkendelse af personer. Kun i undtagelsestilfælde bliver hele IP-adressen overført til en Google-server i USA og forkortet der. I henhold til udbyderkontrakten for denne webside bruger Google disse informationer for at evaluere din brug af websiden, for at sammensætte rapporter over websideaktiviteten og fremstille yderligere tjenesteydelser forbundet med websidebrugen og internetbrugen til websideudbyderen. Inden for rammerne af Google Analytics bliver din IP-adresse, som overføres vis din browser, ikke sammenstillet med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen af cookies via en passende indstilling af din browsersoftware; vi gør dig dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan bruge samtlige funktioner på denne webside i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre registreringen, som finder sted via denne cookie, og indsamlingen af data om din brug af websiden (inkl. din IP-adresse) til Google såvel som behandlingen af disse data via Google, idet du downloader og installerer det tilgængelige browser-plug-in via følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9.2 Funktionalitetscookies

9.2.1 Hotjar

For at forbedre brugeroplevelsen af vores internetsider anvender vi software fra Hotjar http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa. Ved hjælp af software kan vi måle og evaluere brugeradfærden (musebevægelser, klik, tastaturindtastninger, rullehøjde osv.) på vores internetsider. Til dette formål lægger vi cookies på brugerterminaler, og de kan gemme data fra brugeren som for eksempel browserinformationer, operativsystem, gennemsnitstiden på siden osv. Du kan finde mere information om databehandlingen via Hotjar på http://www.hotjar.com/privacy. Du kan gøre indsigelse mod servicebrugen fra Hotjar på https://www.hotjar.com/opt-out.

9.2.2 Google Optimize

Vores hjemmeside bruger webanalyse og optimeringstjenesten "Google Optimize", der leveres af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det følgende benævnt "Google Optimize"). Vi bruger Google Optimize-tjenesten til at forbedre vores websteds tiltrækningskraft, indhold og funktionalitet ved at stille nye funktioner og indhold til rådighed for en procentdel af vores brugere og statistisk evaluere ændringer i brugen. Google Optimize er en undertjeneste fra Google Analytics (se afsnit Google Analytics).

Google Optimize bruger cookies til at hjælpe med at optimere og analysere, hvordan du bruger vores websted. Oplysninger, der genereres af disse cookies om din brug af vores websted overføres normalt til en Google-server i USA og opbevares der. Vi bruger Google Optimize med aktiveret IP-anonymisering, så din IP-adresse forkortes på forhånd af Google inden for EUs medlemslande eller i andre underskrivende stater i aftalen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Google vil bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af vores websted, udarbejde rapporter om optimeringstest og relateret webstedsaktivitet og levere andre tjenester, der er relateret til webstedsaktivitet og internetbrug.

Du kan forhindre lagring af cookies ved at justere dine internetbrowser-indstillinger i overensstemmelse hermed. Desuden kan du forhindre indsamling af data, der er genereret og videresendelse af data, der er relateret til din brug af vores websted (inklusive din IP-adresse) til Google såvel som behandlingen af disse data af Google ved at downloade og installere det browserplugin, der er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=. Du kan finde mere detaljerede oplysninger om dataindsamling og behandling af Google i Googles privatlivspolitik, som du kan få adgang til på http://www.google.com/policies/privacy.

9.3 Markedsføringscookies

9.3.1 Facebook Custom Audiencies

Denne webside benytter Retargeting-Pixel Custom Audiences fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook har mulighed for ved hjælp af Remarketing-Pixels at benytte de besøgende på vores webside som målgruppe for reklamer i Facebook-Ads. Til dette formål bliver der gemt en Facebook-cookie på din pc. Se venligst databeskyttelsesretningslinjerne fra Facebook for at få yderligere information om omfanget og formålet for dataindsamlingen via Facebook såvel som dine indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv på https://facebook.com/policy.php og https://www.facebook.com/ads/settings. Du kan gøre indsigelse mod brugen af Custom Audiences på http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ eller for brugere af en Facebook-konto her.

10. Sociale plug-ins

Vores webside anvender sociale plugins fra de sociale netværk Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, USA, Google Inc., 1600 Amphitheatre ParkwayMountain View, California, 94043, USA, Pinterest, Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA og Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Plugins’ne ligger på vores produktside og er deaktiverede i startmodusen. Ved at klikke på knappen åbner du et nyt vindue, bliver du bedt om at tilmelde dig hos den sociale medie-udbyder. I dette tilfælde bliver der placeret en cookie på din computer. Hvis du ikke klikker på knappen eller ikke er logget ind på hos den sociale medie-udbyder, bliver der heller ikke placeret en cookie på din computer.

Hvis du er bruger af den pågældende sociale medie-udbyder og er logget ind og klikker på knappen, bliver denne information overført til din profil hos den pågældende sociale medie-udbyder. Når du interagerer med plugins, ved for eksempel at trykke på Facebooks ”synes godt om”-knappen eller skriver en kommentar, bliver den tilsvarende information overført direkte fra din browser til det sociale netværk og gemt der. Se venligst vejledningen til databeskyttelse hos de følgende udbydere, for at få mere at vide om formålet med og omfanget af dataindsamlingen, den videre behandling og brug af oplysningerne, samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv i den forbindelse:

Sammen med Facebook er vi medansvarlige for driften af Facebook-siden og bruger anonyme data fra Facebook baseret på Art. 6 stk. 1 litra f GDPR til analysen af vores Facebook-side. Facebook er ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af disse data. På vores Facebook-side henviser vi til yderligere oplysninger om indsamlingen og behandlingen af disse data og dine rettigheder overfor Facebook i vores privatlivspolitik*.

* bit.ly/FB-PrivacyPolicy-DK