Lovpligtige rabatter i Polen

1. 100 % – Grænsevagter – ulovlig migration

Grænsevagter, der udfører officielle forpligtelser i forhold til at forhindre og modvirke ulovlig migration på transportruter af særlig international betydning

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute, lynbus og ekspres

2. 95 % – Blindeledsagere

en hjælper, der ledsager en blind person på rejsen

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

3. 95 % – Plejer for krigsinvalid

en hjælper eller plejer, der ledsager en krigsinvalid, der er vurderet som fuldt uarbejdsdygtig og ikke er i stand til at bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

4. 95 % – Plejere for personer, som ikke kan bo for sig selv

en hjælper eller plejer, der ledsager en person, som ikke kan bo selvstændigt

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

5. 93 % - Blinde personer

blinde personer, der ikke er i stand til at bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus

6. 78 % – Grænsevagter

Grænsevagter i uniform, mens de varetager officielle forpligtelser i forhold til at beskytte landegrænserne, samt mens de eskorterer tilbageholdte personer, er på patrulje eller udfører aktiviteter, der vedrører grænsekontrol.

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

7. 78 % – Medarbejdere fra Told og Skat

Medarbejdere fra Told og Skat, mens de udfører officiel kontrol som specificeret i afsnit 5 i lovgivningen Act of November 16, 2016 on the National Tax Administration (Journal of Laws, punkt 1947)

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

8. 78 % – Politibetjente

uniformerede politibetjente, som eksportere tilbageholdte personer eller beskyttet egendom, transporterer særlig post, er på patrulje eller yder hjælp i forbindelse med ordensmagtens aktiviteter

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

9. 78 % – Soldater i militærpolitiet

soldater i militærpolitiet samt ordenshåndhævende militærfolk i officiel patruljeringstjeneste og anden officiel tjeneste i forhold til offentlig transport

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

10. 78 % – Handicappede børn

handicappede børn og unge (op til 24 år) til transport fra deres bopæl til:

børnehaver, skoler, højere læreanstalter, pleje- og uddannelsessteder, produktionsskoler, erhvervsskoler, specialskoler, særlige uddannelsescentre, skoler, der hjælper børn og unge med at opfylde uddannelseskravene, rehabiliterings- og uddannelsessteder, opholdssteder, støttecentre, sundhedsfaciliteter og lægehuse, psykologiske og pædagogiske rådgivningsklinikker, herunder specialister, samt rehabiliteringsophold – og retur

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

11. 78 % – Plejere for handicappede børn og unge

en forælder eller plejer, der ledsager et handicappet barn eller ungt menneske på ture til:

børnehaver, skoler, højere læreanstalter, pleje- og uddannelsessteder, produktionsskoler, erhvervsskoler, specialskoler, særlige uddannelsescentre, skoler, der hjælper børn og unge med at opfylde uddannelseskravene, rehabiliterings- og uddannelsessteder, opholdssteder, støttecentre, sundhedsfaciliteter og lægehuse, psykologiske og pædagogiske rådgivningsklinikker, herunder specialister, samt rehabiliteringsophold – og retur

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

12. 78 % – Krigsinvalider, der ikke kan bo og arbejde selvstændigt

en krigsinvalid, der er vurderet som fuldt uarbejdsdygtig og ikke er i stand til at bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

13. 78 % – Menige soldater

soldater i civil militærtjeneste, bortset fra periodisk tjeneste og stoploss-tjeneste, samt personer, der på lignende vis udfører pligter i denne tjeneste

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

14. 78 % – Børn op til 4 år

børn op til 4 år, der sidder på egen plads

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

15. 78 % – Blinde civile ofre for militæroperationer

blinde civile ofre for militæroperationer, der ikke er i stand til at bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

16. 78 % – Handicappede studerende

handicappede studerende (op til 26 år) til transport fra deres bopæl til:

børnehaver, skoler, højere læreanstalter, pleje- og uddannelsessteder, produktionsskoler, erhvervsskoler, specialskoler, særlige uddannelsescentre, skoler, der hjælper børn og unge med at opfylde uddannelseskravene, rehabiliterings- og uddannelsessteder, opholdssteder, støttecentre, sundhedsfaciliteter og lægehuse, psykologiske og pædagogiske rådgivningsklinikker, herunder specialister, samt rehabiliteringsophold – og retur

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

17. 51 % – Blinde personer

blinde personer, der ikke er i stand til at bo for sig selv

– gyldig til hurtigrute og lynbus

18. 51 % – Krigsveteraner

veteraner og andre berettigede personer – pensionister, invalide og personer, der modtager pension eller familieydelse

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

19. 51 % – Anti-kommunistiske oppositionsaktivister og folk undertrykt af politiske årsager

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

20. 49 % – Personer, der ikke kan bo for sig selv

personer, der ikke kan bo for sig selv, undtaget blinde personer, der ikke kan bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus

21. 37 % – Børn over 4 år

børn over 4 år op til skolealderen

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

22. 37 % – Blinde personer

blinde personer, der ikke kan bo for sig selv

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

23. 37 % – Handicappede krigsveteraner

sårede krigsveteraner, der modtager invalidepension for skader eller sygdomme, der stammer fra deltagelse i aktiviteter uden for landet

– gyldig til rejse med almindelig bus og hurtigrute

24. 37 % – Krigsinvalider

– gyldig til rejse med almindelig bus, hurtigrute og lynbus

25. 37 % – Personer, der ikke kan bo for sig selv

personer, der ikke kan bo for sig selv, undtaget blinde personer, der ikke kan bo for sig selv

– gyldig til hurtigrute og lynbus